Početna > Izdanja > Broj 24 > Savremeno poslovanje

Savremeno poslovanje

Izmerite svoju emocionalnu inteligenciju

Svi smo čuli da emocijama možemo pokrenuti svet. Da li nam onda emocije mogu pomoći da budemo uspešni? Ovoga puta možemo reći: da, to je moguće!

Svet marketinga je odavno shvatio da ukoliko u „naslov“ ubace reč inteligencija, skoro je izvesno da će privući pažnju većine. Međutim, ako tome pridružite i reč emocije, kupili ste publiku svih struktura, profesija, interesovanja. Zbog čega? Inteligencija je postala sinonim za uspeh, moć, zvanična i nezvanična priznanja, na svakom koraku se sugeriše da je ona faktor koji istovremeno i pomaže, ali i plaši. Na svakom koraku nailazimo na razne načine procena i merenja, kako bismo imali „crno na belom“ informaciju o tome kakva nas budućnost čeka. A onda... emocije! Svi smo čuli kako njima možemo pokrenuti svet. Pa onda, kada već pokreću svet, da li nam one mogu pomoći u tome da budemo uspešni?

 

Počećemo od jedne svima dobro poznate kompanije, „Google“. Ova kompanija nije samo najprivlačnija „radnicima“, već i ogromnom broju naučnika koji žele da saznaju zašto je to baš tako. U jednom od bezbroj istraživanja rađenom u ovoj kompaniji, pokušali su da saznaju šta karakteriše osobe koje su uspele da dobiju priliku da tamo rade i po čemu se one izdvajaju od ostalih. Potvrđena su očekivanja da je koeficijent inteligencije bio daleko iznad svih proseka u odnosu na normalnu populaciju, dok su sami zaposleni po tome bili ujednačeni! Međutim, šta je to što ih je razlikovalo u samoj kompaniji?

 

One uspešnije među njima, od onih manje uspešnih razlikovala je sposobnost dobre komunikacije, razumevanja tuđih potreba i stavova, želja i sposobnost samomotivacije, sposobnost da pokrenu ljude u svojim timovima, da ih prate i slede njihov primer, da pokažu razumevanje i podršku i da na prvom mestu vladaju sobom.

 

Kada inteligencija nije bila faktor na koji su mogli da se oslone, jer u ovakvom „društvu“ ona je samo ulazni čip (pot), za dalju igru potrebno im je bilo nešto više, njihov „ulog“, sada je predstavljala, pogađate, emocionalna inteligencije (EI).

 

Emocionalna inteligencija okuplja sve neophodne faktore i pokreće, sada nama važan, poslovni svet. Kako?

 

Koncept EQ, koeficijenta emocionalne inteligencije, pojavio se 1990. godine, kada su psiholozi John Mayer i Peter Salovey objavili članak pod nazivom Emocionalna inteligencija.Ipak, svoju svetsku afirmaciju pojam je doživeo 1995. godine, kada je Daniel Goleman objavio svoj bestseler sa istim naslovom.

 

Sve ono što se danas naziva soft skills bazirano je najvećim delom na emocionalnoj inteligenciji. Motivacija zaposlenih zavisi od toga koliko ćemo da razumemo šta je našim zaposlenima potrebno.

 

Kakva je osoba koja poseduje razvijenu emocionalnu inteligenciju?

 

Emocionalno inteligentna osoba se ne zbuni lako, retko žali za svojim odlukama ili postupcima, te se vrlo dobro nosi sa stresom. Ona prihvata izazove i podnosi pritisak, vlada sobom i svojim impulsima, a sve to uz visoko samopouzdanje i samopoštovanje.

 

Svesna je svojih vrednosti i uticaja koje ima na druge ljude. Lako se smešta u „tuđe cipele“, pokušavajući da razume drugu osobu, u cilju ostvarenja efektivne komunikacije.

Dakle, ako želite da za sebe kažete da imate razvijenu emocionalnu inteligenciju:

 

• Naučite da prepoznate svoja osećanja - trudite se da stalno sebi pojašnjavate šta je to što osećate. Što češće se zapitajte „kako se osećam?“, a ako osećate čitav niz različitih emocija, razložite ih i rangirajte. Nemojte ih preuveličavati, te svakako ni umanjivati.

 

• Preuzmite odgovornost za svoja osećanja - ne tražite opravdanja za ono što osećate, prepoznajte šta osećate i pokušajte da razumete zbog čega je to tako. To je važno kako biste u budućnosti uspevali da predvidite kako ćete reagovati nakon nekog događaja ili akcije, kao i da izbegnete mogućnost da budete povređeni, povredite druge i kajete se zbog nečega.

 

• Naučite da kontrolišete svoje reakcije – težite da ostanete pozitivni, smireni i spokojni u teškim trenucima. To će vas nužno voditi ka tome da budete inovativni i kreativni, pronalazite nove načine reagovanja i izbegnete neprijatnost kajanja, koja nas često prati nakon što odreagujemo impulsivno i ishitreno. Ali isto tako, trudite se da budete otvoreni, jasni i u skladu sa svojim osećanjima.

 

• Naučite da odložite zadovoljenje svojih potreba – težite da budete kao deca iz našeg primera, ponekad se odreknite malih zadovoljstava koja mogu da Vam budu prepreka da kasnije postignete viši cilj. S druge strane, vežbajte sebe i u izražavanju svojih potreba. Otvoreno kažite ljudima šta vam je od njih potrebno i prihvatite rizik da druga strana neće možda biti u prilici da vam izađe u susret, ali ćete barem znati na čemu ste.

 

• Postavljajte pitanja drugima – posredstvom empatije imamo tu mogućnost da razumemo kako se neka druga osoba oseća, ali je važno da, ukoliko smo u mogućnosti, svoje utiske i zaključke proverimo sa tom osobom, jer ona je ipak ta koja zna, mi pretpostavljamo. U tim situacijama je takođe važno da ih aktivno slušamo, bez predrasuda. To ne znači da ćemo se nužno slagati sa tom osobom, ali znači da ćemo razumeti njenu poziciju.

• Aktivno tražite “feedback” – skoro sam sigurna da ste bar jednom poželeli da imate ogledalo koje vam govori šta drugi misle o vama (kao u bajci Snežana i 7 patuljaka). Ukoliko jeste, počnite da koristite “feedback” i na taj način se ogledate u drugim ljudima, koji mogu da vam daju upravo takve informacije, kako izgledate u njihovim očima. Koristite te informacije da biste unapredili svoje funkcionisanje, da “porastete” i menjate se u pravcu koji vi odaberete. Obazrivo, na samom početku možda dobijete želju da „razbijete“ ogledalo, ali znamo da to donosi nesreću, pa je tako i u ovom slučaju.

 

• Postavljajte sebi ciljeve – preuzmite inicijativu, osvrnite se oko sebe i realno sagledajte svoje mogućnosti, prepreke i ono čemu težite, a onda postavite sebi cilj koji je malo veći nego što vam se u tom trenutku učini moguće. Nemojte čekati da vam se ciljevi dodele, jer samo ako ih vi odaberete, oni će vas sami voditi do ispunjenja.

 

• Pronađite izvore samomotivacije – ona će Vas odvesti pravo do cilja. Onda kada naučimo da nagradimo sebe, nećemo zavisiti od nagrade drugih.

 

• Kada vršimo uticaj na druge – to mora biti obazrivo i sa svešću da možemo skliznuti u manipulaciju. Kako bismo to izbegli, trudite se da budete transparentni u svojim namerama i postupcima.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista