Početna > Izdanja > Broj 076-077 > Workshop 076

Direktnost komunikacije u različitim kulturama

Poslovni ljudi, koji su orijentisani na ugovor (posao) i oni koji su orijentisani na kreiranje dobrih odnosa, imaju karakteristike koje se poklapaju sa načinom komunikacije.

Orijentisani na ugovor češće praktikuju direktnu komunikaciju, neposredniji su jer ukoliko slede princip „vreme je novac”, na neki način tako moraju i da se ponašaju. S druge strane, oni orijentisani na stvaranje odnosa teže više indirektnoj komunikaciji kako ni na koji način ne bi uvredili drugu stranu i kako bi sve delovalo lepo uobličeno.

Slika 1. Neki narodi u poslovnoj komunikaciji ne koriste reč Ne

Orijentisani na ugovor su veoma otvoreni i stavljaju jasno do znanja šta misle. Posebno je to slučaj kod poslovnih ljudi koji dolaze iz Nemačke i Holandije koji su veoma iskreni i direktni do te mere, da ne može da se shvati ni na jedan drugi način.

Orijentisani na dobre odnose mere svaku reč i veoma ih pažljivo biraju. Suština je stvoriti harmonične odnose i ne dozvoliti da se ta harmonija naruši. Kao primer kod japanskih poslovnih ljudi teško da će se nekad čuti NE u toku razgovora.

Poslovni ljudi sa zapada, koji su orijentisani na ugovor, često misle da njihove azijske kolege koje su orijentisane na dobre odnose, koriste indirektan govor kako bi ih zbunili, tj. da im je to jedan od elemenata taktike. Indirektan način komunikacije kod azijskih poslovnih ljudi predstavlja način prikrivanja bilo kakvih negativnih emocija, jer se to u njihovoj kulturi smatra kao ružno ponašanje i nisu vaspitani da pokazuju previše negativnih emocija.

Članak je deo knjige Neverbalna komunikacija II (Razlike među kulturama)

mr Marko Burazor

konsultant, trener & generalni menadžer

BCAgency


Berza

investicioni fondovi

kursna lista