Početna > Izdanja > Broj 073 > Intervju - Andrej Bele ATLANTIC GROUP

Kvalitetom do uspeha

SAGOVORNIK: Andrej Bele, generalni direktor strateškog poslovnog područja kafa Atlantic grupe

Iako su 2014. godinu obeležili posebno teški makro i mikro ekonomski uslovi, primarno smanjena lična potrošnja, kao i negativna kretanja većine tržišnih kategorija, Atlantic grupa beleži prihode i profitabilnost u skladu sa najavljenim očekivanjima uz kontinuirano smanjenje zaduženosti.

  1. Gospodine Bele, prošle nedelje bili ste učesnik Okruglog stola sa temomKvalitet kao sredstvo za postizanje liderske pozicije na tržištu“. Na koji način se kvalitetom može postići liderska pozicija na trzištu?

Ključno za izgradnju lojalnosti potrošača jeste poštovanje koje proizilazi iz konstantnog kvaliteta proizvoda, modernog poslovanja i istančanog pristupa potrošačima i tržištu. Ulaganje u kvalitet uvek je garancija dobrih rezultata i baš zato Grand kafa pažljivim praćenjem želja i očekivanja svojih potrošača neprestano ulaže u kvalitet proizvoda, ali i u sve procese i edukaciju potrošača i partnera.Zahvaljujući toj originalnosti, uz poštovanje tradicionalnih vrednosti, uspeli smo da izgradimo prepoznatljiv koncept uživanja u Grand kafi koja već godinama suvereno drži lidersku poziciju na tržištu Srbije. U tom procesu Grand kafa sprovodi proces takozvane sledljivosti kvaliteta od zrna do finalnog proizvoda, što podrazumeva da briga o kvalitetu počinje na plantaži, kako bi se obezbedilo najbolje zrno i vrsta kafe, koji potvrđuju i miris i ukus svakog pojedinačnog proizvoda iz našeg portfolija.To poverenje koje je Grand kafa izgradila kod svojih potrošača rezultat je konstantnog ispunjavanja datih obećanja kroz inovacije (ukusa, pakovanja) i unapređenje komunikacije.

Potrošače je neophodno neprekidno uveravati u kvalitet i zato se do liderske pozicije teško stiže, a još je teže održati je.

  1. Šta tačno u Vašem poslu znači pojam nelojalna konkurencija? Koje su to kompanije vaša nelojalna konkurencija? Kako da ih potrošači prepoznaju na tržištu? Na koji način se Vaša kompanija bori protiv nelojalne konkurencije? Da li su akcizne markice rešenje?

U toj priči naš glavni adut je upravo konstantan kvalitet, inovativnost i spremnost, odnosno snaga da se brzo prilagođavamo tendencijama na tržištu. Jasno je da kvalitetom treba da se upravlja u svim delovima procesa, od razvoja, preko proizvodnje i selekcije sirovina, pa do pakovanja, distribucije i prodaje, i to košta.

Nelojalna konkurencija, međutim,često izlazi sa nižom cenom od proizvođačke jer ne poštuje potrošačko pravo na kvalitet.

Uvođenjem akciznih markica tržište bi odmah moglo da prepozna nelojalnu konkurenciju, tačnije akcizne markice bi postale sredstvo za diferencijaciju ozbiljnih proizvođača koji plaćaju carinu i akcize za uvoz sirove kafe, koja je prošla sve kontrole, a to je i logičan argument za razliku u ceni u odnosu na jeftine male pržioničare čiji su proizvodi sa različitim dodacima sumljivog kvaliteta. Verujemo da bi ovakva praksa pomogla u smanjenju sivog tržišta, a i građani bi bili sigurni u kvalitet kafe koju kupuju. Dodatni izazov za domaće proizvođače u poljoprivrednoj sezoni 2014/2015. jeste činjenica da se globalno tržište kafe prvi put u poslednje tri godine suočava sa deficitom ove sirovine, prvenstveno usled lošijeg roda u Brazilu. Cena sirove kafe na svetskoj berzi je već u oktobru prošle godine dostigla najviši nivo u poslednjih nekoliko godina, aakciza na kafu je povećana od januara 2014. godine. Na klimu sigurno ne možemo da utičemo, ali zato možemo na tržišne faktore – akciznu politiku i politiku trgovinskih marži, jer će zbog globalnog porasta cene kafe i pada kupovne moći proizvođači biti primorani da, koliko god je to moguće, pokrivaju troškove globalnog poskupljenja, što nimalo neće biti lako.

  1. Na koji način edukujete svoje potrošače i partnere? Kakve rezultate postižete takvom edukacijom?

Iskrena komunikacija sa potrošačima jedna je od najvažnijih karika u razumevanju njihovih potreba i navika. Liderska pozicija je najodgovornija pozicija i do takvog poverenja se teško stiže, a još teže se održava. Svesni smo da se konkurentska prednost sve više zasniva na neopipljivoj aktivi koja ne može da se pribavi ili uspešno imitira u kratkom vremenskom periodu. Aktiva o kojoj govorimo stvara se akumuliranjem unutar kompanije godinama i mi je nazivamo „učiti radeći”.

Posebno treba istaći da su nam ljudi ključni element uspeha i da je dosadašnja praksa višestruko pokazala opravdanost takvog razmišljanja, pa ćemo nastaviti ulaganje u razvoj i edukaciju ljudi.

Inače Grand kafa neprestano radi na edukaciji i razvoju svih učesnika u lancu proizvodnje, planiranja, razvoja i distribucije, kao i na edukaciji potrošača, i tu se još jednom pokazuje koliko je kvalitet presudan za odabir našeg proizvoda kod potrošača.

  1. Uprkos velikim problemima koji su 2014. godine pogodili celokupno tržište u regionu Alantic grupa ipak beleži profit u prošloj godini. Kakvi su finansijski rezultati sektora kafa za prošlu godinu i da li se i koliko razlikuju od očekivanih?

Na nivou grupeostvarili smo ukupne prihode od prodaje od 670,8 miliona evra, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 2,4 odsto.Kafa se sa 20,1 odsto učešća u ukupnim prihodima od prodaje ističe kao najveća pojedinačna kategorija sa 134,6 miliona evra prihoda od prodaje u asortimanu Grand i Barcaffe portfolija.

U 2015. godini nastavljamo da se usredsređujem na dalji rast i internacionalizaciju poslovanja, upravljanje operativnim i finansijskim rizicima, održavanje likvidnosti i upravljanje finansijskim obavezama.

U okviru segmenta kafe, shodno tendencijama, radićemo na tome da se ubrza postupak pripreme tradicionalne kafe kako bi ona bila još primamljivija za potrošače, što je naročito važno u HoReCa sektoru. Istovremeno, nastavićemo da uvodimo novitete i razvijamo proizvode koji će odgovarati savremenim potrebama, pa su naši glavni izazovi u neposrednoj budućnosti razvoj kafe-aparata i kafe u kapsulama, njihova upotreba u domaćinstvu, kao i jak trend on the go konzumacije.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista