Početna > Izdanja > Broj 161-162 > Edukacija - Galenika

Znanjem ka prevenciji

ISTRAŽIVANJE GALENIKE: UPOTREBA LEKOVA U SRBIJI

Farmaceutska kompanija Galenika organizovala je nacionalno istraživanje o zdravstvenom stanju i upotrebi lekova u Srbiji. Istraživanje je realizovano sa ciljem da se stekne uvid u situaciju nakon pandemije, odnosno zbog nje. Navike i potrebe građana Srbije se menjaju, a svest o značaju prevencije bolesti kao i potrebi podizanja svesti o zdravstvenim rizicima i izazovima je evidentna.

„Poslovanje farmaceutske kompanije Galenika je zasnovano na relevantnim poslovnim podacima sa tržišta. Znanje je dragoceno i upotpunjuje naše napore da pomognemo boljem zdravlju građana, kao i za širenje našeg portfolija relevantnim, visokokvalitetnim proizvodima optimizovanim za aktuelne potrebe korisnika. Rezultati ovog istraživanja nam ukazuju da je upotreba lekova u Srbiji na sličnom nivou kao i u zemljama u regionu, u kojima smo takođe sproveli istraživanje. Rezultati su korisni i ilustruju vreme u kome živimo, a ukazuju na potrebu za podizanjem svesti i aktivnu podršku prevenciji“, izjavio je Rikardo Vian Markes, generalni direktor Galenike.

Najčešći lekovi

Proizvodi koji se najčešće nalaze u kućnim apotekama u domovima u Srbiji, prema odgovorima 84% ljudi, su oni koji se izdaju bez lekarskog recepta – tablete, kapsule, masti i gelovi za uobičajene zdravstvene probleme i bolesti. Među lekovima koji se nalaze u kućnoj apoteci su najčešći analgetici (75%) i antipiretici (72%). 69% ljudi je istaklo da njihove kućne apoteke sadrže proizvode protiv bolova u grlu, kašlja ili prehlade, dok 41% ispitanika u Srbiji ističe da njihove kućne apoteke sadrže proizvode protiv alergija. Alergije su inače u globalnom porastu i smatra se da čak do 10% svetske populacije ima neki oblik alergije.

Akutni zdravstveni problemi

Najčešći akutni zdravstveni problemi su glavobolja, bolovi u leđima i udovima (84% ljudi kaže da ima nešto od navedenog barem jednom godišnje). Tu su i respiratorne infekcije: 72% ispitanika u Srbiji ima respiratorne infekcije s povišenom temperaturom ili bez nje najmanje jednom godišnje, od toga 44% do 3 puta godišnje i 28% – 4 ili više puta godišnje. Najmanje jednom godišnje gastrointestinalne probleme ima čak 56% ljudi.

Približno četvrtina populacije u kućnoj apoteci ima sredstva za smirenje, kao i lekove za lakše varenje. I jedno i drugo ukazuje na način života modernog doba koji uključuje stres i navike u ishrani koje zahtevaju podršku.

21% ljudi koristi analgetike na nedeljnom nivou, a još 49% barem jednom mesečno.24% ispitanika koristi lekove protiv stresa na nedeljnom ili mesečnom nivou. Od januara 2020. godine, dve trećine populacije koristilo je antibiotike. U proseku, ljudi su uzimali 2,8 pakovanja antibiotika od početka pandemije.

Hronična zdravstvena stanja i lekovi

Oko dve petine (41%) ljudi navodi da ima hronično stanje koje se leči lekovima. Alergije su uobičajene, kao i metabolička/endokrina stanja i bolovi. Ukupno kardiovaskularna oboljenja predstavljaju najčešće hronične zdravstvene probleme (21% svih ispitanika, što znači da svaka peta odrasla osoba ima neko kardiovaskularno oboljenje za koje ima prepisanu terapiju). Slede alergije (8,2%), dijabetes (8%), bolovi u leđima (7%), kao i reumatske tegobe (6%). Hronične tegobe izazvane stresom i mentalnim problemima je prijavilo 4% ljudi.

Može se pretpostaviti da je procenat populacije koja boluje od neuropsihijatrijskih, mentalnih i neuroloških problema i veći, na osnovu stvarne potrošnje ovih lekova na tržištu. Međutim ovi zdravstveni problemi i dalje predstavljaju stigmu našeg društva.

Među ispitanicima koji koriste kontinuirane terapije, značajno se pominju i problemi sa štitnom žlezdom i plućima (po 5%). U proseku, građani Srbije sa hroničnim oboljenjima koriste 3,5 različita leka za lečenje.

Podrška

Oko dve trećine građana Srbije konzumira proizvode za koje smatraju da su korisni za njihov imunitet. Jačanje imuniteta je koncept koji je sve prisutniji. Važno je istaći da raste svest o prednostima fizičke aktivnosti. Redovne šetnje ili rekreacija imaju značajne pristalice, čak 60%, ali uvek ima prostora za napredak.

Od dodataka za jačanje imuniteta preferiraju se vitamini i minerali. Ispitanici najčešće uzimaju vitamine i minerale sezonski, ili kada žele da se zaštite, a najčešće su to do tri proizvoda. Pre svega saveti lekara, a takođe i farmaceuta je ono što ljude najčešće vodi u odlukama o proizvodima. Tri četvrtine ispitanika ističe da veoma ceni savete farmaceuta pri kupovini farmaceutskih proizvoda. 50% ljudi se uvek obraća lekaru za savet kada ima zdravstvene probleme, dok 38% odlazi kod lekara samo zbog većih tegoba, dok se inače oslanja na savet farmaceuta. Približno polovina ljudi istražuje svoje simptome na internetu.

Prikupljanje podataka za potrebe istraživanja za Galeniku sprovela je agencija za istraživanje tržišta „IPSOS“ u periodu septembar – oktobar 2022. godine, širom Srbije, u urbanim i ostalim sredinama, među populacijom od 18 do 70 godina, muškarcima i ženama.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista