Početna > Izdanja > Broj 137 > Edukacija - Pričali smo o (Nataša)

Nataša Đurđević Direktor Direkcije za komunikacije Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Rubrika:Pričali smo o…Zašto nam je potrebno osiguranje?

1.Niko ne može predvideti budućnost, ali pametni ljudi planiraju unapred. Činjenica je da pojedinci misle da je osiguranje nepotreban trošak, dok drugi shvataju njegovu pravu vrednost. Kako ovo da tumačimo?

Iako stara narodna kaže da„mudri ljudi uče na tuđim greškama“, život nas uči da to baš i nije tako. Većina ljudi najbolje uči na sopstvenim lošim ili manje prijatnim iskustvima i iskustvima njima bliskim osobama ili ljudi iz njihove neposredne okoline. Tako je i sa osiguranjem, naročito u zemljama u kojima kultura osiguranja nije na zavidnom nivou, kao što je kod nas slučaj. Nigde u svetu se ljudi ne bude sa idejom:„Danas bih mogao da ugovorim životnoili zdravstveno osiguranje, osiguram svoj dom, auto ili poslovanje“. To je potreba koja se javlja s vremenom, kada pojedinac postajeosvešćeniji i ekonomski stabilniji i shvata da mora da zaštiti ono što mu je najvažnije, kao što su život, porodica i zdravlje, i ono u šta je uložio mnogo truda i rada da bi stekao.

Ekonomska razvijenost neke zemlje ogleda se i u tome koliko je ljudi osigurano i koliko njih preuzima odgovornost za sopstveni život, zdravlje i stečenu imovinu. U tom smislu se ne možemo pohvaliti znatnomosvešćenošću ljudi i za to postoji mnogo razloga.Zbog togase cela industrija osiguranja u Srbiji trudi da svoje usluge približi klijentima i na pravilan i transparentan način predstavi pogodnosti svojih proizvoda i usluga, čime utiče i na širenje kulture osiguranja.

Zbog toga iz godine u godinu beležimo pozitivne pomake i sve veći broj pojedinaca i poslodavaca shvata da je osiguranje vid podrške za njihove životne i poslovne planove i investicija u sigurniju budućnost, a ne trošak.

Da nas je pre godinu dana neko pitao šta očekujemo od života i kakva su nam predviđanja, verujem da niko ne bi rekao da očekuje pandemiju koja će u potpunosti promeniti naš pogled na život i poslovanje. Ova do sada neviđena i izuzetna situacija nas je sve primorala da razmislimo o svojim prioritetima i pogledamo u budućnost dalje od narednih godinu dana. Mislim da će ova situacija pomoći ljudima da dodatno shvate prednosti osiguranja. U poslednjih nekoliko meseci beležimo pozitivan trend u pogledu interesovanja ljudi za određene vrste osiguranja i to je dobro. Ljudi bolje razumeju koliko je život neizvestan i shvataju da je dobro da obezbede sebi određeni vid sigurnosti kroz osiguranje.

2. Koliko je važno imati osiguranje?Da li nam ono omogućava plan za nepredviđene situacije?

Veoma je važno imati osiguranje. O tome najbolje svedoče iskustva naših klijenata kojima je osiguranje pomoglo da prevaziđu više ili manje teške periode u životu i poslovanju. Kada čujete izjave i pohvale klijenata kojima je osiguranje obezbedilo novac za lečenje teških bolesti u zemlji ili inostranstvu, omogućilo da posle neke vrste nezgode vrate svoj dom u prvobitno stanje, isplatilo nadoknadu za dane koje su proveli na bolovanju, nadoknadilo štetu za oštećenje na autu ili usevima ili omogućilo da prevaziđu situaciju usled prekida rada, jasno je koliku podršku pruža osiguranje za nepredviđene situacije. U ovoj situaciji, ne treba zaboraviti ni osiguranje od posledica gubitka posla koje klijentima omogućava da izvestan broj meseci ne moraju da razmišljaju o tome kako će isplatiti rate stambenog ili nekog drugog kredita dok ne nađu drugi posao. Pored toga, osiguravajuće kompanije sve više pružaju preventivne usluge koje pomažu klijentima da izbegnu neželjene situacije.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i zadovoljstva koje iskazuju naši klijenti, možemo reći da je osiguranje odličan i siguran partner u životu svakog pojedinca.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista