Početna > Izdanja > Broj 136 > Edukacija - Pričali smo o (Milena)

Pričali smo o…

1. Ako smo imali interne komunikacije koje su imale zadatak da informišu zaposlene, i eksterne da komuniciraju sa svima koji su izvan kompanije, zašto su onda nastale korporativne komunikacije i šta je njihov zadatak?

Korporativne komunikacije kao krovna platforma sveobuhvatnih odnosa sa internim i eksternim javnostima rezultat su potrebe da se korporativne vrednosti i poruke koje definišu jedan brend pravovremeno prenose ka svim ciljnim publikama na koherentan i komplementaran način. Usklađenost tih poruka ključna je za održavanje pozitivne reputacije kako kompanije, tako i njenih predstavnika, pogotovo zato što su zaposleni svake kompanije ujedno i njeni ambasadori. U vreme kada informacije putuju nezaustavljivo brzo, pozitivan word of mouth (usmeno prenošenje informacija, prim.prev.) može doneti istinsku vrednost i kredibilitet. Podvođenjem pod objedinjene, korporativne komunikacije, interne i eksterne komunikacije funkcionišu simultano i kao takve se međusobno dopunjavaju, tako da, iako koriste različite komunikacijske kanale, suštinski prenose identične ključne poruke. Stoga je izuzetno važno uspostaviti sistem koji će neometano upravljati slanjem jasnih poruka kako internoj, tako i eksternoj javnosti, a korporativne komunikacije omogućavaju upravo to i tako doprinose izgradnji čvrste reputacije brenda.

2. Danas uspeh kompanije i njen napredak zavise od sposobnosti da prilagodi svoje proizvode ili usluge, tehnologiju i kvalitet zahtevima savremenog tržišta. Kako znati šta tržište želi?

Savremeno tržište diktira sopstvene uslove koji se moraju analizirati iz više uglova kako bi se kreirali proizvodi i rešenja u skladu sa realnim potrebama korisnika. Na primeru naše kompanije, to znači da svoje globalne tehnologije, iskustvo i znanje sa 210 tržišta na kojima poslujemo, nadograđujemo uvidima u navike i očekivanja naših korisnika iz lokalnih i internacionalnih istraživanja, što nam predstavlja polazište za konstantno unapređenje kvaliteta i raznovrsnosti naših usluga i kreiranje besprekornih sigurnih i inovativnih iskustava koja su sinonim za kompaniju Mastercard.

Pored toga, na bilo kom od 210 tržišta na kojima poslujemo, solidarnost i podrška lokalnim inicijativama su među glavnim stubovima našeg poslovanja, a u vremenima u kojima je razvoj različitih industrija neizvesniji nego pre, javno-privatna partnerstva bazirana na digitalnim rešenjima koja Mastercard razvija imaće još važniju ulogu u odgovoru na izazove pred nama. Evidentno je da tržište teži digitalizaciji i da će se taj trend u budućnosti nastaviti pre svega jer su se korisnici navikli na jednostavnost, sigurnost i praktičnost elektronskih i onlajn plaćanja, tako da ćemo ostati posvećeni tom cilju i nastaviti da opravdavamo ulogu inovatora u platnoj industriji.

Milena Đorić Gudurić

marketing direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard

Berza

investicioni fondovi

kursna lista