Početna > Izdanja > Broj 134-135 > Edukacija - Pričali smo o 134

Elena Mladenovska-Jelenković, izvršni direktor M6 Educational Centre Skoplje

1.Sa izbijanjem pandemije bolesti KOVID-19, otvorio se i veliki potencijal za razvijanje u segmentu društveno odgovornog poslovanja. Na koji način pridobijate pažnju usled društveno odgovornog delovanja?

Globalna pandemija KOVID-19 za kratko vreme promenila je način rada i razmišljanja kompanija u svim industrijama. U tom smislu, društveno odgovorno ponašanje jedno je od najvažnijih aspekata. Preduzeća jednostavno moraju da znaju da su takve aktivnosti mnogo prepoznatljivije i vrednije kod potrošača u odnosu na period pre korone.S obzirom da vinarija Tikveš i M6 već godinama posvećuju veliku pažnju društvenoj odgovornosti, uspeli smo da se brzo i uspešno prilagodimo novim uslovima. Našu strategiju komunikacije i prodaje fokusirali smo više na onlajn način. Potrudili smo se da obezbedimo dodatnu vrednost za naše kupce. S druge strane, M6 grupa je pokazala da su u doba krize naši zaposleni naša najveća vrednost. Ponosni smo što smo zadržali sve zaposlene, oko 1.000 ljudi, i nikome nije smanjenja plata niti su bili izloženi finansijskom riziku. Svesni smo da sada moramo da se ponašamo kao jedna velika porodica da bismo mogli da izađemo iz ove krize još jači.

M6 trening centar se brzo prilagodio talasu promena. Uspeli smo da organizujemo besplatneonlajnedukacije sa renomiranim predavačima iz celog sveta, kako bismo pomogli makedonskim kompanijama da se lakše nose sa krizom i poslekriznim periodom, ali su naša predavanja gledali i mnogi iz regiona. Mislim da je ova razmena iskustava sa uspešnim ljudima presudna, posebno za mlade preduzetnike koji imaju svoj biznis.

2.Nijedna industrija nije ostala imuna na posledice pandemije. Da li radite na uspostavljanju novih modela poslovanja radi dugoročnog opstanka biznisa?

Što se tiče M6 obrazovnog centra, u vrlo kratkom roku prilagodili smo se trendovima kao što su učenje na daljinu i onlajn obrazovni događaji. Radimo na specijalizovanom vodiču za organizovanje onlajn obrazovanja i obuke, jer to je definitivno ono što obeležava novo vreme. Naša vizija je da M6 preraste u centar za generisanje promena, razvijanje kreativnosti i znanja i transformaciju pojedinaca, profesionalaca i kompanija.

Nema sumnje da će ova globalna kriza trajati i da je neophodna transformacija ljudi, kompanija, društva u celini. Tikveš se kao najveća vinarija u regionu odmah prilagodila novom načinu onlajn prodaje. Pažnju posvećujemo i komunikaciji sa potrošačima putem digitalnih kanala. Naša strategija za budućnost temelji se na ovim premisama koje podrazumevaju direktnu komunikaciju sa kupcima, maksimalnu posvećenost društveno odgovornim politikama i naravno, veće prisustvo digitalnih komunikacionih kanala.

3.Na koji način vaša kompanija zaista može da pomogne zajednici u borbi protiv bolesti KOVID-19?

Niko ne može predvideti koliko će velike ekonomske posledice trpeti svet zbog krize izazvane virusom korona, ali svi znamo da će one biti ogromne. Mnogi će izgubiti posao, mnoge porodice će se suočiti sa siromaštvom, a nekim kompanijama će pretiti bankrot, a najjači adut su znanja i veštine. Zato verujem da mi kao edukativni centar M6 radimo mnogo da pomognemo pojedincima i kompanijama da prevaziđu ovu krizu. Želela bih da pomenem besplatno onlajn predavanje sa jednim od najpoznatijih svetskih konsultanata, dr Isakom Adizesom, koje je izazvalo veliko interesovanje. Uverena sam da je u uslovima jedne od najvećih kriza moderne istorije dobijanje saveta od ljudi sa bogatim životnim i profesionalnim iskustvom od velike vrednosti za menadžere, preduzetnike, ali i za sve one koji misle da bi trebalo uložiti u svoje znanje. Već gradimo mrežu s nekoliko univerziteta i institucija širom sveta, putem kojih ćemo ponuditi inovativne i kvalitetne sadržaje koji će pomoći društvu da lakše prebrodi ovu krizu.

Nemanja Milutinović, predsednik HEPA za Zapadni Balkan

Kako društveno odgovorno poslovati u vreme krize

1.Sa izbijanjem pandemije bolesti KOVID-19, otvorio se i veliki potencijal za razvijanje segmenta društveno odgovornog poslovanja. Na koji način ste usmerili društveno odgovorno delovanje?

Kompanija HEPA koja posluje u pet regiona u svetu, pored matičnog sedišta u Mađarskoj, vrlo je ozbiljno shvatila novonastalu situaciju. Deo nedeljnih izveštaja su bile upravo informacije o stanju s virusom korona u zemljama regiona i društvene i ekonomske implikacije virusa na život i privredu. U početku se možda mislilo da će stanje biti prolaznog karaktera, ali kako su nedelje prolazile sve se činilo da se očuvao ljudski faktor. Zaposleni su se brzo prilagodili na rad od kuće, ali su postojali segmenti u poslovanju koji su sačekali prolazak karantina kako bi se realizovali. Bilo nam je važno da svi dobiju platu na vreme, da istu ne smanjujemo i, naravno, da ne otpustimo ljude. U svim delovima smo uspeli i tome ćemo težiti i u narednom periodu. Društveno odgovorno poslovanje smo prvo primenili kod zaposlenih, a neposredno i ka državi plaćajući sve poreze i doprinose koji pomažu stabilnosti zemlje. Nakon završenog vanrednog stanja omogućili smo zaposlenima da i dalje rade od kuće, čime smo ih zaštitili od neprijatnih situacija koje mogu da se dogode dolaskom na posao i odlaskom sa njega.

2.Nijedna industrija nije ostala imuna na posledice pandemije. Da li radite na uspostavljanju novih modela poslovanja radi dugoročnog opstanka biznisa?

Nadamo se da ovaj period neće dugo trajati, ali smo spremni na nove izazove. Mnogi poslovi ne mogu da se rade u stanju u kome se nalazimo na duge staze, a na nama je da se pripremimo za svaki scenario poslovanja. S obzirom na to da je osnovna svrha postojanja kancelarije HEPA povezivanje mađarskih firmi sa firmama u regionu, više je nego očigledno da direktno zavisimo od B2B sastanaka koji nisu mogući u ovom trenutku. Zbog toga smo pribegli organizaciji online sastanaka preko popularnih platformi Zoom i Google Teams. Sa jedne strane, cilj je bio da se poslovni proces nikako ne prekida, jer ekonomija ne sme da stane, a sa druge strane da se fizički kontakti svedu na minimum, a pritom da se informacije međusobno razmenjuju. Sreća je da živimo u vremenu internet revolucije, pa je organizovanje ovakvih sastanaka izvodljivo. Pred nama je jesenji i zimski period koji mogu da budu drugačiji od očekivanog kako pozitivno, tako i negativno. Model poslovanja će biti u skladu sa krivom koja će biti u razvoju pandemije.

3. Na koji način vaša kompanija zaista može da pomogne zajednici u borbi protiv bolesti KOVID-19?

Pre svega odgovornim ponašanjem i primenom svih propisanih zaštitnih mera koje je propisala Vlada Republike Srbije. Takođe, važno je i pokazivanje pozitivnog primera, pa tako ja među prvima stavljam zaštitnu masku i poštujem distancu prema kolegama i poslovnim partnerima. Smatramo da je važno da se ovakav primer šalje sa vrha organizacione strukture firme. Sa druge strane, važno je dati ovakav primer, jer smo mi kompanija koja ne radi samo sa lokalnim privrednim subjektima, već je dijapazon našeg poslovanja na međunarodnom nivou, u celom regionu Zapadnog Balkana. Nama je najbitnije da se svako ko dođe na posao oseća sigurno. Naravno, utičemo i na dobru atmosferu koja može da pomogne timu, jer jačanje duha pomaže da se prevaziđe ovaj period na najbolji mogući način. Očuvanjem pojedinca, čuva se i zajednica odnosno društvo u celini.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista