Početna > Izdanja > Broj 118 > Edukacija - MEF 118

Doc. dr Pavle Brzaković Generalni menadžer MEF fakulteta

Menadžment je znanje i veština 21. veka

Promene u politici, ekonomiji, tehnologiji i drugim aspektima života, iz godine u godinu postaju sve dinamičnije. Zanimanja koja su danas najtraženija nisu ni postojala pre 15, 20 godina. Ubrzani industrijski i tehnološki razvoj traže obrazovanje mladih za poslove koji su aktuelni. Traži se i obrazovanje koje će kreirati buduće poslove i nove tehnologije.

Dok jedni smatraju da je obrazovanje suviše važno da bi se njime eksperimentisalo, drugi veruju da je cilj obrazovanja da nipošto ne ostane isključeno iz tih promena, pa čak i da bude njihov pokretač. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije MEF je među onim koji veruju u promene. Mi na MEF-u razumemo i podržavamo neophodnost uvođenja inovacija u obrazovanje. Zato i proizvodimo kadrove za 21. vek koji odmah ulaze u praksu, spremni su za posao i karijeru, za rad, zaradu i uspeh kao iskusni profesionalci.Diplomci MEF-a spremni su za uspešne karijere odmah i, verujte, ponosni smo kada članovi Alumni kluba MEF-a dođu kao gostujući predavači da sa aktuelnim studentima podele svoja profesionalna iskustva ali i da im objasne u čemu im je bilo značajno to što su na MEF-u naučili.

MEF brine o profesionalnom razvoju svojih studenata putem aktivnosti Centra za karijerno vođenje Fakulteta. Delatnosti Centra su i organizovanje gostujućih predavanja uspešnih poslovnih ljudi zaposlenih u partnerskim kompanijama, HR menadžera i onih na rukovodećim funkcijama, koji studentima predočavaju i proces selekcije kandidata kada konkurišu na određenu radnu poziciju, ali i izazove menadžmenta ljudskih resursa u realnim poslovnim okolnostima. Takođe, u okviru Centra obavljaju se i obuke za pisanje CV-a i simulacije razgovora za posao. Studente redovno obaveštavamo o otvorenim konkursima za prakse i zaposlenje, pogotovo za profesije za koje na Fakultetu obrazujemo studente – menadžere, ekonomiste i inženjere informacionih tehnologija, tako da ulažemo mnogo u njihovu sigurnu budućnost.

Permanentno sklapamo saradnje i sa drugim fakultetima domaćim i inostranim tako da su MEF studenti u mogućnosti da učestvuju u različitim studentskim programima, razmenama studenata i organizovanju studentskih konferencija, kampova i sl.

Naravno, kako su nastavnici najvažniji mentori studenata u profesionalnom razvoju, Centar za permanentno usavršavanje Fakulteta podstiče konstantno usavršavanje nastavnog kadra i jačanje njihovih kompetencija.

Polazeći od značaja fleksibilnog personalizovanog učenja, u savremenom svetu se koriste najnovija tehnološka dostignuća, a tradicionalno učenje transformiše se u onlajn komunikaciju pomoću koje se znanje prenosi onim putem koji studentu odgovara. Digitalna tehnologija omogućava predavačima i da prate napredak studenata sve vreme, bez trošenja vremena na evidenciju –to radi elektronski sistem. Svakom studentu omogućava se i da se, shodno personalizovanom planu, uključi u predavanja, projekte, seminare, diskusione grupe, izradu zadataka, zajedničko rešavanje problema i jedan-na-jedan sesije sa predavačima i svojim kolegama. Time se štede i dragoceni resursi – vreme i energija. Administrativne nužnosti obavlja sistem, a predavači i studenti su u potpunosti intelektualno posvećeni nastavi.

Na MEF-u smo posvećeni jačanju odnosa student-profesor u svakom trenutku i u svakoj situaciji. To postižemo integracijom tehnologije i formalnog akademskog znanja. Prakse, radionice, konkursi, stipendije i najširi spektar vannastavnih aktivnosti koji nudimo studentima od predstavljanja budućih poslodavaca do letnjih i zimskih timskih aktivnosti i edukativnih putovanja. Kao generalni menadžer Fakulteta, uvek se trudim da motivišem studente da, na čelu sa Studentskim parlamentom, osmišljavaju i realizuju aktivnosti koje žele, a Fakultet je tu da ih logistički podrži.Izuzetno sam ponosan na svestranost naših studenata koja je rezultat naše zajedničke saradnje kako na časovima tako i na vannastavnim aktivnostima. Svesrdno podržavamo različite studentske aktivnosti – humanitarne, zabavne, kulturne... Veoma nam je značajna društvena svest koju podstičemo kod studenata o očuvanju životne sredine i u skladu s održivim razvojem. Kao budući akademski građani i elita društva, neophodno je da poseduju ispravna načela i u profesionalnim i u društvenim okolnostima. Misija MEF-a, kao savremene inovativne obrazovne institucije, jeste potraga za znanjem a ne samo prenos znanja. Osposobljavanje studenata za kreiranje, stvaranje ideja i inоvativnost koju kolektivno podržavamo savremeni su zahtevi visokog obrazovanja koje MEF prepoznaje. Uloga naših iskusnih predavača je da aktivno vodе studente kroz gradivo, diskutuju sa njima i, naravno, izmere njihov napredak. Sistemom edukacije na MEF-u je zaokružen ceo obrazovni ciklus: objasni, pokaži i praktično uradi. Na taj način izdvojile su se i sekcije na Fakultetu, pogotovu u oblasti informacionih tehnologija – robotika, programiranje itd, a u skladu s afinitetima studenata s obzirom na to da je tendencija interesovanja za ovaj smer iz godine u godine sve znatnija.

Na MEF-u najtalentovaniji studenti dobijaju šansu da dobiju stupendiju za studiranje kod nas, da budu nagrađeni ili da dobiju posao na MEF fakultetu. Ponosni smo na značajan broj diplomaca MEF-a koji su danas članovi našeg kolektiva. Naše najbolje studente nagrađujemo i uključivanjem u projekte, naučne konferencije, ali i finansijskom i stručnom podrškom njihovim inovacijama i pronalascima. Proces nastave na MEF-u koncipiran je tako da studenti imaju šansu da uče i istovremeno iskažu sav svoj talenat.

Od mladih ljudi u 21. veku očekuje se da uvek budu spremni na nove izazove i zadatke koje poslovna praksa pred njih postavlja. Od obrazovanja u 21. Veku se istovremeno zahteva procena sposobnosti studenata drugačija od tradicionalne. Danas je važno naučiti mlade ljude i da dobro rade u timovima, koriste inicijativu, rešavaju probleme i konflikte, da umeju da se predstave na pravi način, da razmišljaju ispred svog vremena i da budu kreativni. Zato svoje studente učimo i konstantnom učenju i usavršavanju. Uvek je najbolje inspirisati druge sopstvenim primerom, što MEF čini tako što kao obrazovna institucija uvek ide ukorak sa vremenom. Moć obrazovanja je kapital 21. veka. Mi smo to prepoznali. Zato s ponosom možemo istaći da MEF fakultet konstantno usklađuje svoje programe sa svetskim nivoom znanja, potrebama savremenog tržišta rada i novim zanimanjima koja su globalno najtraženija, pa tako i najplaćenija. Izuzetno smo ponosni na rezultate naših studenata – njihove medalje i priznanja, uspehe u sportu, umetnosti, biznisu, kulturi. Oni čine veliki MEF tim znanja.Diplomci MEF-a idu ukorak sa vremenom, kao što to čini i sam MEF fakultet.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista