homepage_name! > Izdanja > Broj 115-116 > Poslovna misao - Ken Blanchard

Niko od nas nije toliko pametan kao svi mi zajedno

„Potpuno verujem u moć davanja i vraćanja. Moje životno iskustvo koje se tiče svih dobrih stvari koje su mi se dogodile govori mi da što više dajem, to mi se više vraća. Tako funkcioniše život, tako cirkuliše energija.“

Ken Blančard je globalni američki konsultant, vrlo traženi pisac i govornik. Dr Blančard uživa poštovanje zbog svog životnog inovativnog istraživanja i misaonog liderstva koje je uticalo na svakodnevni menadžment i liderstvo ljudi i kompanija širom sveta. On je suosnivač i glavni duhovni direktor kompanije Ken Blanchard Companies, firme koja se bavi obukom i konsaltingom u međunarodnom menadžmentu, koju je osnovao još 1979. godine u San Dijegu u Kaliforniji, zajedno sa svojom suprugom Mardži Blančard.

Ken Blanchard Companies pruža podršku organizacijama širom sveta prilagođenim obukama i vrhunskim poslovnim strategijama. Situaciono liderstvo II (Situational Leadership II), u čijem osmišljavanju je učestvovao Ken, predstavlja osnovni program obuke u menadžmentu i spada u najpraktičnije, najefikasnije i najrasprostranjenije programe liderstva na tržištu. Ken i Mardžori Blančard su osnovali kompaniju Ken Blanchard Companies 1979. godine i postavili tri jednostavna cilja: da naprave promenu u životima ljudi, podstaknu ljudsku vrednost i efikasnost radne snage i da pomognu svakoj organizaciji s kojom sarađuju da postane ponuđač, poslodavac i investicionar po svom izboru. Kompanija Ken Blanchard Companies je prepoznata kao jedno od najboljih mesta za rad u San Dijegu tokom sedam godina svog postojanja. „Svakodnevno koristimo u praksi modele liderstva i obuke u menadžmentu među našim 300 zaposlenima širom sveta. Znamo da su naši zaposleni okosnica našeh uspeha i posvećeni smo tome da obezbedimo radno mesto na kojem će moći da iskažu i primene svoj talenat i budu zadovoljni svojim karijerama koje ostavljaju trag u svetu.“

Godine 1982. objavio je svoju naprodavaniju knjigu Menadžer za minut (The One Minute Manager), zajedno sa Spenserom Džonsonom. Knjiga je prodata u više od 13 miliona primeraka i prevedena je na više od 25 jezika, i do danas je ostala na listi najprodavanijih knjiga.

To je knjiga koja se lako čita i opisuje tri praktične tehnike menadžmenta za poboljšanje efikasnosti u menadžmentu i produktivnosti zaposlenog. Knjiga je kratka, jezik je jednostavan i sistem funkcioniše. Priča koja prikazuje praktične tehnike menadžmenta govori o mladiću koji je u potrazi za prvoklasnim veštinama menadžmenta.

Postavljanje cilja za minut je prva tajna i osnova za Menadžment za minut. Autori zastupaju pravilo postavljanja cilja 80-20: 80% zaista važnih postignuća će se ostvariti na osnovu 20% vaših ciljeva.

Pohvala za minut je druga tajna. Autori pretpostavljaju da efikasni menadžeri pomažu ljudima da ostvare svoj potpuni potencijal tako što ih uhvate da rade nešto pravilno. „Ljudi koji se osećaju dobro u svojoj koži ostvaruju dobre rezultate.“

Prigovor za minut je treća i poslednja tajna efikasnog menadžmenta. „Jasno je da je povratna informacija o postignućima na prvom mestu liste onoga što motiviše ljude.“ Povratna informacija je doručak šampiona.

Menadžer za minut je vredan kako za zaposlene tako i za poslodavce. Zaposleni gledaju u svoje šefove tražeći pohvalu i poruku da njihov rad ima smisla. Šefovi su preokupirani učinkom, procesom rada ili nekim drugim problemom koji proističe iz vođenja tima. Ova knjiga vas vodi kroz kritični proces ciljeva komunikacije.

Autori pišu da kao menadžer imate tri izbora kada je u pitanju izvlačenje maksimuma iz zaposlenog:

1. Zaposlite pobednika (teško ih je pronaći i skupo zapošljavati i zadržati) 2. Zaposlite nekog s potencijalom da bude pobednik i sistematski ga obučavajte 3. Zaposlite igrača.

Oni predlažu da je najbolja druga opcija. Međutim, nije li ironično što većina kompanija potroši od 50 do 70% novca na zarade zaposlenih, a manje od 1% svog budžeta na njihovu obuku?

Efikasni menadžeri upravljaju sami sobom i ljudima s kojima rade tako da i organizacija i ljudi profitiraju od njihovog rada. Ukratko, na koji način možete dati sebi i drugima „poklon“ u vidu postizanja boljih postignuća u kraćem periodu? 1) Postavite ciljeve; 2) Pohvalite i kritikujte ponašanje; 3) Podstaknite ljude; 4) Kažite istinu; 5) Smejte se, radite, uživajte!

U svojoj knjizi koju je pisao zajedno sa Junisom Parisi-Karuom i Džejn Riplej, Collaboration Begins with You (prim.prev. Saradnja počinje s vama) upotrebljen je Blančardov jedinstven stil poslovne parabole kako bi se prikazalo da u suštini, ako želite da saradnja uspe, sve mora počinjati od vas. Knjiga pomaže liderima na svim nivoima da kreiraju i stvaraju kulturu koja koristi razlike kako bi se promovisala saradnja i kreativnost, pružilo sigurno okruženje koje uliva poverenje, uključuje sve u kreiranje osećanja svrsishodnosti, vrednosti i ciljeva, podstiče deljenje informacija i svakog pretvara u samopouzdanog lidera. Knjiga podučava ljude na svim nivoima — od novih saradnika do najviših rukovodilaca — da svako od nas treba da promoviše i čuva dobitnu kulturu sarađivanja.

U knjizi Customer Mania! (prim.prev. Manija kupaca!), zajedno sa koautorima Džimom Balardom i Fredom Finčom, Blančard objašnjava zašto su kupci dobra polazna tačka od koje treba graditi uspešno preduzeće. Ističući primere najvećeg lanca restorana na svetu Yum! — vlasnika restorana KFC, Taco Bell, Pizza Hut, Long John Silver's, i A&W Restaurants — autori objašnjavaju na koji način jedna kompanija, bilo velika ili mala, može da razvije jedinstvenu kulturu koja stavlja ljude u prvi plan i koja je usmerena na kupce.

Ken je stekao fakultetsku diplomu i doktorat na Kornel univerzitetu, gde je gost predavač i počasni poverenik odbora poverenika. Master diplomu je stekao na Kolgejt univerzitetu. Takođe drži predavanja za studente na Masteru za nauku u Programu izvršnog liderstva na Univerzitetu u San Dijegu.

Kenove nagrade i počasti za njegov doprinos na polju menadžmenta i liderstva uključuju nagrade Council of Peers Award of Excellence od Nacionalnog udruženja govornika i Toastmaster International’s Golden Gavel Award.

Prijatelji, kolege i klijenti ga opisuju kao jednog od najuticajnijih i najpronicljivijih poslovnih ljudi današnjice. Svojom strašću da svakog lidera pretvori u lidera koji je na usluzi, preko svojih govora, konsultantskih usluga i najprodavanijih knjiga Ken Blančard deli svoje pronicljive i moćne poruke s publikom širom sveta. Kada Ken govori, on govori iz srca s notom topline i humora. Bez obzira na to koliko je brojna publika, on je u stanju da komunicira sa svakom osobom kao da je nasamo s njom i kao da samo njih dvoje razgovaraju. Ken je prefinjeni pripovedač koji poseduje veštinu da ono što je naizgled složeno pretvori u nešto lako razumljivo. „Potpuno verujem u moć davanja i vraćanja. Moje životno iskustvo koje se tiče svih dobrih stvari koje su mi se dogodile govori mi da što više dajem, to mi se više vraća. Tako funkcioniše život, tako cirkuliše energija.“

Ken je kao autor ostavio dalekosežan uticaj. U protekle tri decenije napisao je samostalno ili zajedno sa koautorima 60 knjiga čija je ukupna prodaja premašila 21 milion primeraka. Njegove inovativne knjige — uključujući Raving Fans, The Secret i Leading at a Higher Level, samo da pomenemo nekoliko — prevedene su na više od 42 jezika. Ken je 2005. godine uvršćen u Amazonov Hol slavnih kao jedan od 25 najprodavanijih autora svih vremena.


berza_title!

fondovi_title!

kursna_title!