Početna > Izdanja > Broj 101 > Workshop 101

Problem s prezentacijom

Retko koji posao ljudi obavljaju tako često, a tako slabo kao prezentacije. Jedna od poslednjih procena je da se svaki dan održi 30 miliona prezentacija sa slajdovima iz programa Microsoft PowerPoint. Siguran sam da ste i vi prisustvovali mnogim od njih. Koliko ih je zaista bilo značajnih, uspešnih i uverljivih? Možda samo nekoliko.

Većina prezentacija postane žrtva nečega što se naziva Pet smrtnih grehova.

Nema jasne poente. Publika napusti prezentaciju pitajući se o čemu je zapravo reč. Koliko puta ste prisustvovali celoj prezentaciji i na kraju se pitali: „Gde je ovde poruka?”

Nema koristi za publiku. Prezentacija nije uspela da pokaže kakvu korist publika može da ima od predstavljene informacije. Koliko puta ste prisustvovali prezentaciji i ponovo sebi govorili: „I? Šta onda?”

Nema jasnog toka. Sled ideja je tako zbrkan da publika nije u stanju da ga prati. Koliko puta ste prisustvovali prezentaciji i u jednom času rekli: „Samo malo, molim! Kako je prezenter došao dotle?”

Previše detaljno. Toliko puno činjenica je predstavljeno, uključujući činjenice koje su previše tehničke prirode ili su nevažne, tako da je glavna poenta nejasna. Koliko puta ste bili na prezentaciji i u jednom času rekli: „Šta to znači?”

Predugo. Publika izgubi koncentraciju i dosađuje se pre nego što se prezentacija završi. Koliko puta ste u vašem sveukupnom profesionalnom životu čuli, i jeste li ikad čuli prezentaciju koja je bila prekratka?

Ako prezenteri počine bilo koji od ovih grehova, gube vreme, energiju i pažnju publike. I, što je još gore, upropastili su sopstveni cilj.

Svaki od ovih pet grehova je poseban i oni se razlikuju jedan od drugog. Evo analogije za ilustraciju:

Pretpostavimo da vi i ja razgovaramo, a ja vam kažem: „Da vam kažem šta sam sinoć imao za večeru.” Moja prezentacija bi imala poentu, zar ne? Vi biste znali moju nameru, i ja ne bih počinio prvi greh.

Ali, zašto bi vas uopšte zanimalo šta sam ja sinoć večerao? Osim ako ste vi rekli: „Dosadili su mi svi ovi restorani u kvartu, možeš li mi preporučiti neki novi?˝ Onda, pričajući kako sam sinoć odlično večerao u jednom izvrsnom novom bistrou, moja informacija bi vam bila korisna i ja bih izbegao drugi greh.

Sada, ako bih vam pričao o svojoj izvrsnoj večeri tako da počnem s desertom, onda se vratim na salatu, zatim skočim napred do poslužavnika sa sirevima, pa se vratim na glavno jelo, moja priča ne bi imala sled. Ako bih umesto toga išao od supe do krempita, moja priča bi imala jasan i ispravan put i tako bih izbegao treći greh.

Kada bih opisao obrok, počevši od klase, reda, roda i vrste svake životinje i svih vrsta povrća koji su činili sastavni deo večere, bilo bi to previše stručno i preterano detaljno. Ako bih umesto toga ograničio svoj opis na jednostavne imenice i opisne prideve, izbegao bih četvrti greh.

I konačno, ako bi mi bila potrebna četiri sata da vam ispričam o večeri koju sam pojeo za dva sata, moja prezentacija bi zaista bila preduga. Umesto toga, ako sam to uspeo da ispričam u pet minuta, izbegao sam peti greh.

Ova analogija je možda malo preterana, međutim pet kardinalnih grehova zaista su realnost. Iako je svaki od ovih pet zaseban i nezavistan od ostalih, svi se mogu podvesti pod zajednički imenilac: zatrpavanje podacima, tj. preterano, neosmišljeno, neoblikovano izlivanje podataka bez svrhe i cilja.

Zašto? Zašto bi ijedan prezenter zdravog razuma činio to bilo kojoj publici? Da li biste vi to učinili ako želite da privučete pažnju potencijalnih klijenata? Da li biste vi to učinili ako nastojite da sklopite dobar ugovor, da prikupite investicioni kapital, ili da uverite analitičare da vaše preduzeće dobro stoji? Teško.

Ciljevi svake pojedine prezentacije koje smo gore naveli su različiti, ali svi oni imaju jedan zajednički faktor. U svakom od njih nastojite da vaša publika licitira, da reaguje na vaš poziv na akciju, bilo u obliku podrške vašoj ponudi, potpisivanja ugovora ili uspešnijeg i marljivijeg rada. Pet kardinalnih grehova stoje na putu do ovog cilja.

Nikola M. Stajić, Mast. ekon.

Osnivač i direktor

iLearn d.o.o. Beograd

info@ilearn.rs

www.ilearn.rs


Berza

investicioni fondovi

kursna lista