Početna > Izdanja > Broj 101 > Edukacija - Igor Isailović

Advokatura nekad i sad

Advokatura je nezavisna profesija, ustavom Republike Srbije specijalizovana za pružanje pravne pomoći, i kao takva predstavlja stub pravnog sistema jedne zemlje. Trnovit put kojim je koračala naša zemlja u prethodne dve decenije bio je još trnovitiji za advokaturu kao jedinu dokazanu nezavisnu profesiju. Međutim, mnoge činjenice su se za ove dve decenije promenile i olakšale poslovanje naše, po prirodi stvari konzervativne profesije.

Pre deceniju ili dve, posao advokata bio je znatno teži u tehničkom smislu nego što je to danas. Razvoj tehnologije je do te mere olakšao rad advokatima da je advokatura 20. i 21. veka gotovo neprepoznatljiva. Slobodno se može reći da se desila tehnološka revolucija u advokaturi.

Podsetićemo na neke primere koji su bili aktuelni tada i uporediti ih s onim što se događa danas:

Analiza propisa

Nekada

Analiza materijalnog prava bila je moguća čitanjem Službenih glasnika i Službenih listova. Imajući u vidu brojne izmene i dopune zakona, za analizu jednog propisa bilo je potrebno da advokat pročita i po 10 Službenih glasnika kako bi utvrdio prečišćen tekst zakona. Analiza propisa na ovaj način zahtevala je desetostruko više vremena nego danas.

Sada

Danas postoje kompjuterski programi koji sadrže sve propise, a koji se ažuriraju na dnevnom nivou. Sa opcijama pretrage posao advokata je daleko efikasniji i lakši, odnosno, analiza propisa je desetostruko lakša nego pre. Baza sudske prakse koja je, uz alatke za pretragu,dostupna na internetu pomogla je ne samo advokatima, već i klijentima da sami spoznaju svoja prava i obaveze.

Registri nepokretnosti

Nekada

Registar nepokretnosti su nekada u Srbiji činile zemljišne knjige u koje su se podaci unosili ručno bez elektronske obrade. Uslučaju nekih nepokretnosti, što zbog rukopisa što zbog silnih upisa, bilo je nemoguće zaključiti kako je opisana nepokretnost, ko je vlasnik/korisnik/dugoročni zakupac nepokretnosti, te da li postoje tereti ili zabeležbe na nepokretnosti. Za tzv. zemljišnoknjižni uložak naručilac je čekao i po par nedelja. Da ne pominjemo da su se pojedine nepokretnosti vodile u tabularnim knjigama, a da se zemljišne knjige i katastar kao faktički registar često nisu podudarali.

Sada

Danas su gotovo sve nepokretnosti upisane u katastar nepokretnosti, koji se vodi u elektronskom obliku. Uvid i analiza prava su takođe desetostruko jednostavniji nego ranije. Onlajn baza podataka iz katastra jednaka je izumu sijalice jer je danas moguće sačiniti ugovor bez odlaska na teren. Najave učestalijeg korišćenja elektronskog potpisa već ukazuju na još novina, a posebno na mogućnost da se vlasnički list dobije bez napuštanja kancelarije u roku od par sekundi. Takođe se može primetiti i efikasnost u odlučivanju prilikom uknjižbi, ali i formiranje katastra vodova, što je do skoro bila misaona imenica.

Registri privrednih društava

Nekada

Registri privrednih subjekata primenjivali su obrasce i procedure koje su po pravilu odlagale osnivanje privrednih društava i po 5 meseci. Promena podataka je takođe bila pravi podvig. Zahtevi/obrasci za osnivanje su bili sastavljeni od 7 priloga od kojih je svaki prilog imao po 4 lista. Popunjavanje istih bilo je moguće samo pisaćom mašinom. U praksi se često dešavalo da osnivači pre nego što se društvo osnuje izgube posao zbog koga su društvo osnivali. Stepen korupcije bio je na jako visom nivou jer je ovo bilo „usko grlo“ za razvoj privrede.

Sada

Osnivanjem Agencije za privredne registre Srbija je doživela pravu revoluciju u koju je malo ko mogao da poveruje. Osnivanje društva za 2 dana, sa matičnim brojem i PIB-om, bio je san svih advokata. Za svaku promenu se takođe čeka do 2 dana. O žalbi protiv rešenja odlučuje se za manje od 30 dana. Da je neko pitao advokata devedesetih šta je najbolje što bi moglo da se desi advokaturi 21. veka, verujem da niko ne bi bio toliko optimističan da predvidi revoluciju koja se dogodila registru privrednih subjekata. Registri APR o zalogama, medijima, preduzetnicima itd. su nešto toliko bitno da se često dešava da advokati imaju košmare da će to u nekom momentu biti ukinuto.

Promet nepokretnosti

Nekada

Procedure u zemljišnim knjigama, nekonkludentnost sa katastrom nepokretnosti, divlja gradnja, pravo svojine/korišćenja/dugoročnog zakupa kao sinonimi, predodobrenje Ministarstva finansija, dokaz o plaćenom porezu kao preduslov za višegodišnju uknjižbu, stambeni krediti kao misaona imenica, redovi za overe u sudovima, nenormalni uslovi za legalnu stambenu izgradnju, devastirali su građevinsku industriju.

Sada

Elektronski katastar nepokretnosti, elektronske dozvole, bezuslovni promet nepokretnosti i bezuslovne uknjižbe, evidencije o prodatim stanovima, javni beležnici, jeftini stambeni krediti, brzina prilikom uknjižbe bili su pokretači naglog razvoja građevinske industrije pa i privrednog sistema naše zemlje.

NBS

Nekada

NBS nekada nije informisala javnost o bilo kom podatku koji ima veze sa privrednim subjektima.

Sada

Baza podataka o računima korisnika, broju i visini blokade, registar izdatih menica veoma su bitni izvori podataka za svakog učesnika u privrednom životu kako bi stekao sliku o likvidnosti potencijalnog partnera.

Evidencije o sudskim predmetima

Nekada

Neposredni uvid u spise predmeta koje su vodili sudovi bio je jedini način da advokat ili stranka utvrde da li je bilo ikakvih promena u spisima predmeta.

Sada

Elektronska baza predmeta koju vode sudovi na portalu DOTEK dale su mogućnost strankama u postupku ali i javnosti da utvrde status predmeta bez odlaska na teren. Najave da će se možda strankama u postupku i njihovim advokatima omogućiti uvid u spise predmeta (koji se inače po pravilu skeniraju) jeste upravo ono što će ukinuti gužve na šalterima i bespotrebna radna mesta službenika u sudu. U sud će se ići samo zbog suđenja a to je ideal razvoja.

Izvršenja

Nekada

Postupak izvršenja bio je gotovo isto složen kao sam parnični postupak. Često se dešavalo da se izvršenja i ne sprovedu jer izvršitelji nisu imali uvid u imovinu dužnika.

Sada

Danas postoje i privatni izvršitelji koji na raspolaganju imaju velike elektronske baze podataka, što je efikasnost u izvršnim postupcima podiglo na mnogo viši nivo.

Overa dokumenata

Nekada

Višesatna čekanja pred šalterom overe Opštinskih sudova i za višemilionske ugovore najblaže rečeno bila su ružna slika pravosuđa Srbije. Advokatisanje službenika sa srednjom školom advokatima koji su na overu dolazili sa svojim klijentima bila su ponižavajuća.

Sada

Uvođenjem javno beležničke službe uspostavljen je sistem overe isprava na jedan kulturniji i civilizovaniji način. Tzv. privatizacija javnih ovlašćenja dovela je do toga da se javni beležnici bore za svoje klijente, a to dalje znači da proaktivno nastupaju u svakom predmetu, a ne kako je pre bio slučaj sa birokratskim organom po principu „fali ti još jedan papir“.

Dakle, tehnološki razvoj je i više nego vidljiv, a samim tim i položaj advokature. Advokaturu pokušavaju mnogi da ugroze kako bi ukinuli poslednji bastion nezavisnosti, a može je uništiti samo nesloga unutar same profesije.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista