Početna > Izdanja > Broj 100 > Edukacija - Dragiša Ristovski

Uspeh – cilj ili putovanje

Mali čovek postiže veliki uspeh samo ako sanja velike snove koje kanališe u formu velikih ciljeva! Postoje dve osnovne pretpostavke koje bismo trebali da ispunimo ukoliko želimo da postignemo određeni uspeh. To su jasna slika (vizija) našeg uspeha koju putem vizuelizacije možemo da vidimo i doživimo u svojoj mašti, kao i ispravna i fer strategija koju ćemo primeniti radi ostvarenja planiranog uspeha.

Da bismo znali kuda želimo da stignemo, moramo biti svesni mesta i situacije u kojima se nalazimo. Zapravo, moramo locirati tačku A (svoju trenutnu poziciju) i tačku B (mesto na koje želimo da stignemo). Tako kaže i Oliver Vendel Holms: „Najvažnija stvar na svetu nije gde smo, već u kojem smeru idemo“. Odnosno, prava mera našeg životnog i poslovnog uspeha jeste odnos između našeg potencijala (onoga što smo mogli biti) i onog što smo postali.

Ono što se desilo u vremenu iza nas je prošlo, to je sada samo deo naše istorije i mi više ništa ne možemo učiniti sa svojim neuspesima od juče, poslednjih meseci, godina... Međutim, ono što predstoji je zapravo naša šansa. U vremenu koje dolazi, mi možemo uraditi sve ono što želimo a nismo do sada. Hajde sada da postavimo koordinate naših budućih uspeha u vidu pet neophodnih koraka koje moramo preduzeti.

Korak 1. – pomenuta tačka A predstavlja našu trenutnu lokaciju i vrlo je bitno da je sagledamo sa realne strane. Ona podrazumeva sve ono što smo u životu do sada postigli, naučili, započeli. Zapravo, ona je presek svih naših dosadašnjih aktivnosti. Tačka B je cilj našeg putovanja, odnosno lokalitet na koji želimo da stignemo i kakvi želimo da postanemo.

Korak 2. – kada smo locirali tačku A i tačku B sledi sledeći korak koji podrazumeva sagledavanje razlike koju moramo da anuliramo tokom putovanja da bi naša igra urodila plodom. Dakle, moramo prepoznati sve naše slabosti koje nas sprečavaju da se otisnemo na putovanje (naše slabe strane) a zatim da spoznamo naše prednosti (naše jake strane) koje moramo još razvijati, i koje će predstavljati naše ključne poluge za ostvarenje cilja.

Korak 3. – podrazumeva razradu jasne strategije koju ćemo koristiti tokom putovanja, tj. sve ono što nam je potrebno. To podrazumeva neku vrstu ličnog biznis plana, odnosno plana za samousavršavanje uz korišćenje svih potrebnih mehanizama radi ostvarenja uspeha. To znači da moramo biti precizni. Nije dovoljno da znamo šta želimo, već kako i kada to želimo da se realizuje.

Korak 4. – predstavlja odabir prevoznog sredstva koji ćemo koristiti prilikom putovanja ka zacrtanom cilju. Sigurno ste više puta čuli izreku ili se sami zapitali: „Kuda plovi moj brod“!? Moram vam reći da je brod kao prevozno sredstvo, iz mog ugla,u figurativnom smislu najbolje rešenje. A zašto? Ako kroz život putujete motornim vozilom, onda ste ograničeni samo na putnu mrežu; ako kroz život putujete šinskim vozilom onda ste ograničeni samo na šine (nema skretanja sa koloseka); ako kroz život putujete avionom onda vozite prebrzo i rizik je mnogo veći, jer život treba proživeti kvalitetno a ne brzo. Nasuprot ovome, brod na okeanu vam daje širinu, mogućnost većeg izbora vaše putanje, odnosno širi radijus kretanja gde nema limita. Samo oprez! Ako nemate kompas (utvrđeni cilj) vi se lako možete nasukati i doživeti brodolom.

Korak 5. – ovaj korak podrazumeva akciju. Sve što je predmet maštanja i želje, mora biti i predmet akcije. Koliko god je važno formirati svoje ciljeve i odrediti koordinate putovanja ka istim, još je važnije krenuti u akciju. Biti aktivan, znači raditi važne stvari, i to raditi ih sada, a ne ostavljati ih za sutra. Zapravo, moramo preuzeti akciju da bismo izvršili eliminaciju nevažnog i otklonili lenjost. Naše emocije ili osećajni deo misli, kako ih neko zove, su glavni faktor koji nas nagoni na akciju. Emocije ljubavi,vere i seksa, kada se pomešaju sa misaonim impulsom, dovode do brže i snažnije akcije nego bilo koja od navedenih emocija pojedinačno.

Naši ciljevi moraju biti nešto prema čemu putujemo, a ne od čega bežimo! Dakle, bitno je kretati se ka svom odredištu, bez obzira kojom brzinom to činimo. Kineska poslovica kaže „Ne plaši se da ideš sporo, plaši se samo stajanja“. Neki ljudi kažu da je za njih kasno da se pokrenu i to pravdaju raznim izgovorima. Ali to je još jedna velika zabluda. Upamtite! Nikada nije kasno da od sebe napravimo ono što smo mogli postati u odnosu na svoj potencijal. Za to gotovo da ne postoji bolji trenutak od sadašnjeg.

Ono što mnoge plaši na tom putovanju, jeste cena koju moraju da plate. Jedno je sigurno, nema uspeha bez žrtve. Ako su naši ciljevi mali, žrtvovaćemo malo, a ako želimo da dostignemo velike ciljeve, budimo spremni da ekvivalentno njima i mnogo žrtvujemo. Ako ste trenutno uspešni, a niste bili podvrgnuti velikom odricanju, to znači da je pre vas neko prošao tim putem i platio svojom žrtvom pa odustao, a vi sada profitirate na njegovom žrtvovanju. Ako ste trenutno izloženi velikom odricanju a ne vidite rezultat, to znači da još uvek putujete, a u plodovima svoje žrtve ćete uživati u budućnosti.

Merilo uspeha nije lestvica koju smo dostigli u životu, već prepreke koje smo morali preskočiti dok smo pokušavali da uspemo!

Preporuka:

Iz svega navedenog, možemo zaključiti da uspeh predstavlja samo putovanje ka zacrtanom cilju i da je važno na koji način putujemo, odnosno povlačimo poteze u svojoj igri, a naši dobri rezultati će nastati kao posledica našeg putovanja. Ukoliko sami upravljamo svojim kormilom, onda upravljamo i svojom igrom! Zapravo, ne samo da ne gubimo, jer uveliko igramo, već sigurno igramo na pobedu (uspeh), odnosno dobijamo zato što igramo! Ključ je u aktivnosti i to konstantnoj. Jedan od osnovnih zakona kaže da svako telo nastoji da ostane u stanju u kome se nalazi, tj. ako miruje, da i dalje miruje, ako se kreće, da i dalje ostane u pokretu. Kada se približite odredištu, vi malo usporite, smanjite tenziju i malo se opustite. Nakon kratkog predaha, krenite dalje. Na taj način nećete se popeti na sam vrh, već ćete konstantno napredovati i dalje do sledećeg vrha. I tako neprekidno jer će to postati vaš model funkcionisanja i ponašanja. Uspeh nije tajna i privilegija manjine, on predstavlja čitav sistem utabanih staza i pravila koje moramo slediti. Ako to činimo uz neophodno strpljenje, ne postoji mogućnost da nam se uspeh ne desi.

Najznačajnija manifestacija ljudskog bića je da rukovodi sopstvenim postupcima. Stvar čije kretanje mora uvek da zavisi od drugih, na neki način je mrtva stvar.“ – Sv. Toma Akvinski

„Dugoročan cilj je katalizator podsticaja u svakom trenutku“ – Piter Denijels

„Što je veća prepreka na putu, to ima više slave u pobedi“. – Molijer

„Ako radite stvari koje morate da uradite kada morate da ih uradite, doći će dan kada ćete moći da radite stvari koje želite, onda kada želite da ih uradite“. – Zig Ziglar

„Ako imaš cilj, naći ćeš put.“ – Afrička poslovica

„Tajna uspeha leži u postojanosti smisla.“ – Bendžamin Disraeli

Tekst je priređen po knjizi

„Dobijaju svi oni koji igraju“ D.R. Gilberta, Dragiše Ristovskog,

Direktora i vlasnika D. R. Gilbert centar group-a www.drgilbert-centar.com

Berza

investicioni fondovi

kursna lista