Početna > Izdanja > Broj 096 > Workshop 096

Bankarstvo za mali biznis

Nema takve stvari kao što je tipičan mali biznis. Ipak, jedna od stvari koju mali biznisi imaju zajedničku je potreba za bankarskim računom. Svaki biznis poseduje svoje specifične potrebe i svaki će želeti drugačiji opseg usluga od banke. Krenite unaokolo u kupovinu da vidite šta banke nude, koliko svaka odgovara vašim potrebama i koliko će vam zaračunati za korišćenje računa, ali budite sigurni da poredite slično sa sličnim. U ovom pregledu činjenica mi ćemo odgovoriti na neka od pitanja koja najčešće pitaju vlasnici malih biznisa.

Kako biram banku? Ukoliko već posedujete sopstveni bankarski račun, najbolje mesto da počnete je vaša banka, jer vas poznaju i mogu, nadajmo se, da vide kako dobro vodite svoj personalni račun. Ali ipak proverite najmanje tri druge banke. Da biste sebi pomogli, identifikujte koje ćete usluge najverovatnije želeti i poredite koje tarife zaračunavaju. Ne zaboravite da pitate o uslugama elektronskog bankarstva ukoliko mislite da vaš biznis može imati koristi od njih. To vam može pružiti izbor među bankama koje nemaju filijale u vašoj oblasti. Većina banaka poseduje dosta materijala koji pomažu malim biznisima da planiraju svoje finansije. Pre nego što odlučite uporedite usluge i cene nekoliko banaka.

Da li ću morati da platim bankarske troškove? Mnoge banke zaračunavaju slobodne periode za biznise koje počinju i neke slede ovu proceduru popusta u odnosu na standardnu tarifu za vremenski period. Sve banke objavljuju svoje standardne tarife i obavezuju se da vam kažu za bilo kakve druge troškove pre nego što ih pripišu.

Kako će se obračunati moji troškovi? Iznos zaračunatih troškova će se bazirati na iznosu obavljenog poslausluga koje prolaze kroz vaš račun. To će možda imati formu zaračunavanja fiksnog iznosa na periodičnoj osnovi, najčešće mesečno, zaračunavanje za svaku stavkutransakciju koja prolazi kroz vaš račun ili trošak na osnovu prometa vašeg računa tokom perioda zaračunavanja troškova. Metod promene se može razlikovati od banke do banke. Vaše promene će se normalno pojaviti na izvodu banke oko dve nedelje pre nego što banka uzme novac sa vašeg računa. Ukoliko smatrate da su zaračunati troškovi pogrešni, kontaktirajte banku i upitajte za objašnjenje u pisanoj formi, ako je potrebno.

Kako ću održavati svoje troškove niskim? Upamtite da se zaračunati iznos zasniva na obavljenom poslu. Kao generalno pravilo što je veći iznos novca kojim se manipuliše platićete više troškove. Ne plašite se da pregovarate o specijalnoj tarifi sa vašom bankom ako smatrate da je standardna preskupa. Takođe upamtite da pitate o različitim uslugama, kao što su automatska plaćanja, koja su često jeftinija nego pojedinačna i koja će sniziti troškove poslovanja na vašem računu.

Ukoliko treba da pozajmim novac, kako ću pristupiti svojoj banci? Vaša banka bi trebalo da zna razloge za vašu potrebu pozajmljivanja novca i kako ćete generisati novac da ga otplatite. Uobičajeno će vas upitati za biznis plan i predviđanje kretanja novčanog toka. Banka će vam pomoći da to obavite obezbeđujući vam čitavo bogatstvo informacija i vodiča. Za bilo koji tip pozajmice kod većine banaka u Srbiji morate da se bavite poslovanjem duže od godinu dana kako bi sagledali vaše račune (bilanse uspeha i stanja). Zatražite informacije o tome šta ćete morati da podnesete na uvid.

Da li je bolje pozajmiti na prekoračenje ili na zajam? Finansijska bankarska olakšica u vidu prekoračenja po tekućem računu je posebno kreirana da zadovolji kratkoročne potrebe, kao što su popunjavanje zaliha unapred ugovorenih prodaja. Ukoliko vam je novac potreban u periodu dužem od godinu dana, verovatno je bolje da uzmete zajam (kredit) sa fiksnim rokom. Upamtite da se prekoračenje može brzo ugovoriti, ali uz prevelike kamatne stope. Zajmovi sa fiksnim rokom pružaju vam izvesnost izvora fondova finansiranja, sve dok održavate ugovoreni tempo otplate. Ukoliko smatrate da je to teško, pitajte o mogućem izostankumirovanju otplate tokom rane faze zajma.

Da li ima drugih načina na koje mogu pozajmiti sredstva od banke? Banke mogu aranžirati pristup finansijskim olakšicama faktorima ili diskontovanja i finansiranje po osnovu sredstava (u aktivi bilansa stanja) za kupce u biznisu i često mogu sugerisati alternativne izvore finansiranja ili donacije koje su raspoložive. Zatražite od banke uputstvo.

Da li će moja banka zahtevati hipotekarno obezbeđenje ukoliko mi pozajmi novac? Banke pozajmljuju u skladu sa sposobnošću biznisa da otplaćuje. Ključne stvari koje se gledaju su koliko je dobra vaša računovodstvena evidencija; da li ste uzeli zajam i uspešno ga otplatili u prošlosti; koliko je poslovno i finansijski zdrav vaš biznis; da li ste već zaduženi; da li ste sada profitabilni; koja je namena zajma; kako će se generisati novac da se omoguće otplate; rizicikoliko je verovatno da će se obistiniti predviđanja. Banci će trebati uveravanja o vašem istraživanju tržišta, kvalitetu proizvoda i glavnim konkurentima. Može se zahtevati hipotekarno obezbeđenje da bi se osiguralo da će se pozajmica otplatiti ukoliko se vaši planovi ne ostvare.

„Moj biznis prolazi kroz loš period ali ne želim da tražim od banke savet da mi slučajno ne bi otkazali olakšicu prekoračenja/zajma“. Ovo je pravi recept za propast. Što je pre banka svesna potencijalnog problema pre će sa vama obaviti posao da se reši situacija. Ne zakopavajte svoju glavu u pesak; to će prouzrokovati da više brinete. Ne lažite banku i ne držite je u mraku jer vam neće verovati kada problemi postanu očiglednikao što će biti slučaj. Pod uslovom da ste spremni da prihvatite odgovarajući savet i da sarađujete sbankom spoznaćete da će vaša banka biti od pomoći. Ukoliko upadnete u teškoće vaš neprijatelj je vreme, a ne banka. Odlaganje dobijanja saveta i pomoći znači da su raspoložive manje mogućnosti spašavanja.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista