Početna > Izdanja > Broj 094 > Workshop 094 Stajic

NAPREDOVANJE U KARIJERI – drugi deo

Ako imate poteškoće prilikom procene svojih interesovanja, osobina ili kompetencija, obratite se centru za razvoj karijere. Mnoge ustanove omogućavaju testiranje koje će vam pomoći da prepoznate svoja interesovanja, sklonosti i lične osobine. Ovi testovi vam neće otkriti šta je savršen posao za vas, ali će vam pomoći da se usredsredite na vrstu posla koja je najviše u skladu sa vašom ličnošću.

Šta možete da ponudite?

Znati čime želite da se bavite je jedno. Znati koja kompanija je spremna da vam plati da se time bavite je nešto sasvim drugo. Možda već imate predstavu šta možete da ponudite poslodavcu. Ako nemate, diskusija vam može pomoći da prepoznate svoje veštine, interesovanja i osobine. Započnite tako što ćete staviti na papir 10 dostignuća na koja ste ponosni i pažljivo razmislite o veštinama koje su vam bile potrebne da biste ih ostvarili. Na primer, veštine liderstva, veštine usmene komunikacije i umetnički talenat su vam možda pomogli da uspešno koordinirate neki projekat.

Razmotrite zatim svoje obrazovanje, radno iskustvo i dodatne aktivnosti. Za kakve pozicije vas kvalifikuju vaše znanje i radno iskustvo? Šta se naučili volontirajući ili radeći na projektu što bi vam moglo koristiti na poslu? Da li ste imali neko zvanje, dobili nagradu ili stipendiju, usavršili strani jezik? Koje veštine ste razvili u situacijama van poslovnog okruženja koje biste mogli primeniti na radnom mestu?

Razmotrite svoje lične osobine. Da li ste agresivni, rođeni vođa? Ili više volite da pratite smernice? Da li ste društveni, komunikativni, dobri u radu s ljudima? Ili više volite rad u izolaciji? Napravite listu od četiri, pet svojih najvažnijih osobina. Zamolite prijatelja ili člana porodice da takođe izvrši procenu vaših osobina.

Ako imate poteškoće prilikom procene svojih interesovanja, osobina ili kompetencija, obratite se centru za razvoj karijere. Mnoge ustanove omogućavaju testiranje koje će vam pomoći da prepoznate svoja interesovanja, sklonosti i lične osobine. Ovi testovi vam neće otkriti šta je savršen posao za vas, ali će vam pomoći da se usredsredite na vrstu posla koja je najviše u skladu sa vašom ličnošću.

Izrada poslovnog portfolija

Poslodavci žele da im dokažete da imate potrebne veštine kako biste bili uspešni na poslu, ali čak i ako nemate odgovarajuće radno iskustvo, možete iskoristiti studentske zadatke koje ste obavljali na fakultetu kako biste prikupili potrebne dokaze. Osmislite i nadograđujte poslovni portfolio koji predstavlja skup projekata u kojima ste prikazali svoje veštine i znanja. Možete napraviti štampani portfolio i elektronski portfolio. Oba vam mogu biti od pomoći tokom traženja posla. Štampani portfolio predstavlja nešto opipljivo što možete poneti sa sobom na razgovore za posao i omogućava vam da sakupite materijal koji možda ne biste mogli lako da prikažete onlajn, kao što su ukoričeni radovi.

Elektronski portfolio predstavlja multimedijalnu prezentaciju vaših veština i iskustva. Razmišljajte o njemu kao o veb strani koja sadrži vašu radnu biografiju, primere onoga što ste uradili, preporuke, značajne video-zapise ili potkastove koje ste snimili, objave i članke za blog koje ste napisali i druge informacije o vama i vašim veštinama. Ako ste kreirali lifestream (skup svih sadržaja koje ste kreirali, onlajn interesovanja i interakcija na društvenim medijima u realnom vremenu) koji je usredsređen na vaša profesionalna interesovanja, razmotrite mogućnost njegovog uvrštavanja u vaš elektronski portfolio.

Dok sastavljate svoj portfolio, prikupite sav materijal koji može da prikaže vaše sposobnosti, bilo da su u pitanju dostignuća sa fakulteta, posla ili drugih aktivnosti. Međutim, morate dobiti saglasnost poslodavca pre nego što uvrstite bilo šta što je rezultat vašeg rada dok ste bili njihov zaposleni ili saglasnost klijenta ako želite da prikažete proizvod vašeg rada koji su oni kupili od vas (nešto što ste napisali, dizajnirali, programirali, itd). Mnoga poslovna dokumenta sadrže poverljive informacije koje ne treba da budu dostupne publici izvan kompanije.

Za svaki sadržaj koji dodate svom portfoliju, napišite kratak opis koji omogućava da drugi razumeju svrhu i značaj projekta. Uvrstite sledeće:

·Okolnosti. Koji su razlozi za pokretanje projekta? Da li je u pitanju projekat za fakultet, radni zadatak ili nešto što je predmet sopstvene inicijative?

·Ciljevi projekta. Objasnite ciljeve projekta ako su značajni za datu situaciju.

·Saradnici. Ako ste sarađivali s drugima, obavezno to navedite i objasnite dinamiku u timu ako je to prikladno. Na primer, ako ste bili vođa tima ili sarađivali sa ostalima u vidu virtuelnog tima, naglasite to.

·Ograničenja. Ponekad je najupečatljivija karakteristika nekog projekta vremensko ili finansijsko ograničenje u okviru koga je ostvaren. Ako se takva ograničenja odnose na vaš projekat, spomenite ih na način koji neće zvučati kao opravdanje za loš krajnji rezultat. Na primer, ako ste imali samo nedelju dana vremena da kreirate veb stranu, mogli biste da napišete sledeće: „Jedan od najvećih izazova ovog projekta bilo je vremensko ograničenje, imao sam samo nedelju dana da dizajniram, osmislim, testiram i objavim ovaj materijal.”

·Rezultati. Ako su ciljevi projekta merljivi, kakav je bio rezultat? Na primer, ako ste napisali pismo čiji je cilj dobijanje donacija u dobrotvorne svrhe, koliko novca ste sakupili?

·Stečeno iskustvo. Ako je prikladno, opišite šta ste naučili tokom trajanja projekta.

Pretpostavite da će svaki potencijalni poslodavac pronaći veb stranu s vašim elektronskim portfolijom (čak iako im vi ne kažete), zato nemojte uključivati ništa zbog čega ćete se kasnije kajati. Takođe, ako postoji neki sadržaj o vama na Fejsbuku, Tviteru, LinkedIn-u ili drugoj društvenoj mreži, a koji vas prikazuje u negativnom svetlu, odmah ga uklonite.

Nikola M. Stajić, Mast. ekon.

Osnivač i direktor

iLearn d.o.o. Beograd

info@ilearn.rs

www.ilearn.rs


Berza

investicioni fondovi

kursna lista