Početna > Izdanja > Broj 093 > Workshop 093 Stajic

Napredovanje u karijeri

Šta poslodavci traže kod kandidata za posao? Uzimajući u obzir složenost radnog okruženja današnjice i rastući pritisak globalne konkurencije, šta je to što poslodavci traže kod kandidata koje žele da zaposle? Kratak odgovor ‒ mnogo toga. Kao i svaki kupac, kompanije žele da dobiju što više za novac koji će potrošiti. Što ste uspešniji u naporima da sebe prikažete kao idealnog kandidata, veći su izgledi da ćete dobiti priliku da to i dokažete.

Konkretna očekivanja se, naravno, razlikuju u zavisnosti od zanimanja i pozicije, ali gotovo svi poslodavci su u potrazi za kandidatom sa sledećim veštinama i kompetencijama:

·Veštine komunikacije. Komunikacija je na prvom mestu, budući da je ubedljivo prva na listi ako pitate poslodavce koje veštine žele da kandidati poseduju. Unapređenje veština komunikacije pomoći će vam u svakom aspektu profesionalnog života.

·Interpersonalne i timske veštine. Na radnom mestu ćete se susresti s mnogim zadacima koje je potrebno da obavite samostalno, ali velika je verovatnoća da veoma često nećete raditi sami. Naučite da sarađujete s drugima – i da zajedno postižete uspehe.

·Osetljivost i obazrivost po pitanju interkulturalnih i internacionalnih posebnosti. Uspešni poslodavci imaju odobravajući stav po pitanju raznolikosti radne snage, tržišta i zajednica i u potrazi su za kandidatima sa istim gledištima.

·Veštine prikupljanja i analize podataka i veštine donošenja odluka. Poslodavcima su potrebni zaposleni koji znaju da procene informacione potrebe, pronađu neophodne podatke, pretvore podatke u upotrebljivo znanje i donesu prave odluke.

·Veštine upotrebe računara i elektronskih medija. Današnji zaposleni moraju da znaju da koriste uobičajene kancelarijske programske pakete i da komuniciraju koristeći širok raspon elektronskih medija.

·Upravljanje vremenom i resursima. Ako ste morali da balansirate brojne obaveze tokom studiranja, posmatrajte to kao odličnu obuku za poslovni svet. Vaša sposobnost da planirate projekte i da upravljate raspoloživim vremenom i resursima pokazaće se kao veoma značajna na radnom mestu.

·Fleksibilnost i prilagodljivost. Kako se kaže – stvari se dešavaju. Zaposleni koji mogu da se suoče sa problematičnom situacijom i da se prilagode različitim zahtevima i uslovima poslovanja biće uspešniji (i zadovoljniji) od zaposlenih koji se opiru promenama.

·Profesionalnost. Profesionalnost podrazumeva najviši nivo u obavljanju radnih zadataka i samouvereno ponašanje koje uliva poverenje. Pravi profesionalci nastoje da budu izvrsni, da se neprekidno usavršavaju i nadograđuju svoje veštine i znanja, pouzdani su i odgovorni, poštuju pravila poslovnog ponašanja, donose etične odluke, odani su i posvećeni, ne odustaju pred preprekama i imaju pozitivan stav.

Čime želite da se bavite?

Potrebe i previranja na tržištu značajno će uticati na događaje u vašoj karijeri. Ipak, preporučljivo je da započnete svoju potragu za zaposlenjem tako što ćete razmotriti svoje stavove i interesovanja.

Prvo otkrijte čime želite da se bavite. Zatim sagledajte mogućnost pronalaska radnog mesta koje bi vas činilo zadovoljnim na ličnom nivou, ispunjavajući istovremeno i vaše finansijske potrebe. Uzmite u obzir sledeće:

Šta biste želeli da radite svaki dan? Proučite zanimanja koja smatrate zanimljivim. Saznajte koji su radni zadaci koje osobe tog zanimanja zaista obavljaju svakodnevno. Raspitajte se kod prijatelja, rođaka, kolega sa vašeg fakulteta i putem kontakata na društvenim mrežama. Pročitajte intervjue sa ljudima različitih zanimanja kako biste shvatili čime se oni bave.

Koje uslove rada smatrate prihvatljivim? Razmotrite koliku nezavisnost u radu želite, koju količinu raznovrsnosti i da li vam se više dopada da radite s proizvodima, mašinama, ljudima, idejama, brojkama ili nekom kombinacijom navedenog.

Da li se vaši finansijski ciljevi uklapaju s vašim ostalim zahtevima? Na primer, mnogi visokoplaćeni poslovi podrazumevaju visok nivo stresa, nedovoljno vremena za porodicu i prijatelje i česta putovanja ili promenu prebivališta. Ako su mesto stanovanja, životni stil, zanimljiv posao ili drugi faktori od većeg značaja za vas, možda ćete za uzvrat morati da žrtvujete visinu finansijske nadoknade.

Da li ste ustanovili opšte ciljeve svoje karijere? Na primer, da li želite da budete stručnjak u jednoj oblasti kao što su finansije ili proizvodnja ili želite iskustvo u različitim oblastima kako biste u budućnosti mogli da konkurišete za poziciju u top-menadžmentu?

Koji tip korporativne kulture vam najviše odgovara? Da li biste se dobro osećali u uslovima formalne organizacione hijerarhije gde se tačno zna ko je čiji nadređeni? Ili vam se više dopadaju manje rigidne organizacione strukture? Timski ili individualni rad? Da li vam se dopada rad u takmičarski nastrojenom okruženju?

Nikola M. Stajić, Mast. ekon.

Osnivač i direktor

iLearnd.o.o. Beograd

info@ilearn.rs

www.ilearn.rs

Berza

investicioni fondovi

kursna lista