Početna > Izdanja > Broj 091-092 > Workshop 091

Istrajnost poslednjeg univerzalnog ekonomiste XX veka!

U lepoj književnosti važi pravilo da treba čitati što starije autore koji su već potvrđeni u javnosti i na tržištu. Istovremeno se u nauci najčešće preporučuje da treba čitati što novije autore i tekstove. Kao što u medicini nema apsolutnog principa „nikad ili uvek”, tako i kod prethodnih pravila treba u obzir uzeti izuzetke.

Alan Grinspen, doskorašnji predsednik odbora direktora Sistema federalnih rezervi u SAD-u (centralna banka), u vreme par najvećih finansijskih i ekonomskih kriza tokom desetogodišnjeg perioda njegovog stabilnog rada odlazio je natmuren na jutarnje sastanke. Prvo bi rekao svojim uvaženim kolegama, najčešće veoma uglednim profesorima monetarne ekonomije, bankarstva i finansija, da cele noći nije mogao da spava zbog brige za stabilnost tržišta. Potom bi im pričao kako je u toku noći čitao šta su Irvin Fišer, Džon Kenet Gelbrajt, Ana Švarc i Milton Fridman pisali o velikoj ekonomskoj krizi 1929-1933. Poruka je bila jednostavna: što manje tresti brod u vreme oluje”. Bilo mu je bitno da svi shvate da za najmanje 35 vekova ljudske istorije ništa posebno novo nije izmišljeno u svetu finansija i bankarstva. Država i vladari ne smeju da troše novac građana, što važi i za druge transaktore. Sve van toga vodi u krizu i propast.

Mikelanđelo, i još više Da Vinči, bili su univerzalni umetnici svog vremena. Teško je reći da li su vreme enciklopedista i univerzalnost do kraja potisnuti „sub-sub-sub“ pristupom u odnosu na „sub“ pristup. Savremeni trendovi u nauci ukazuju da se novi prodori upravo ostvaruju u sferama multi-disciplinarnog pristupa. Činjenica da je pred nama „tek“ 18. izdanje Samjuelsonove Ekonomije dovoljno govori o neprolaznosti ovog udžbenika na vodećim koledžima i u školama ekonomije i menadžmenta širom sveta. Time se ovo delo svrstava uz radove giganata Adama Smita, Davida Rikarda, Džona Stjuarta Mila i Alfreda Maršala. Od prvog izdanja 1948. do danas prodato je više od milion primeraka. Pomoću ove knjige obrazovano je par miliona ekonomista i menadžera. Prosperiteti i krize, ekspanzije i kontrakcije, inflacije i deflacije u SAD i širom sveta dolazile su i prolazile, ali je Ekonomija ostajala i opstajala. Toliko o univerzalnosti pristupa, principa i poruka. Vodeći profesori ekonomije (makro i mikro) usmeravaju generacije svojih studenata ka najnovijim izdanjima. Dolazi nova generacija prekrasnih udžbenika (Menkju, Viploš-Burda, Blanšar), ali ostaju pedagogija i standardi koje je Samjuelson postavio. To su jasna rečenica, prekrasan ton poruke, dijagrami u funkciji teksta, kejnzijanski pristup koji je tolerantan za druge rakurse.

Uvodni kursevi iz ekonomije koriste pristup odmerenog istoričara glavnih tokova savremenih ekonomskih doktrina i škola. To nas uči da shvatimo šta opstaje, šta se menja i šta nestaje.

Nobelova nagrada za ekonomske nauke 1970

Samjuelsonu je u obrazloženju Nobelove nagrade za radove u ekonomiji švedska Riksbanka navela: Za naučni rad kroz koji je razvijena statička i dinamička ekonomska teorija i koji je aktivno doprineo uzdizanju nivoa analize u ekonomskoj nauci”.

Samjuelson uvek za sebe govori da su njegovi interesi pre svega matematička ekonomija i ekonomsko novinarstvo. Ali ono što Samjuelson zaista voli jesu naučna istraživanja i predavanja. Uspeo je u svemu što je radio ili dotakao. Uspešni ljudi uspevaju u svemu radeći sve jednako dobro, motivisano i posvećeno, bez obzira na značaj i koristi u datom trenutku. Rad profesora Samjuelsona proteže se od ekonomske teorije, linearnog programiranja, kejnzijanske ekonomije, ekonomije blagostanja, teorije međunarodne trgovine, teorije logičnog izbora, sve do dinamike ekonomske nauke. Sebe smatra samo „modernim ekonomistom” na desnom krilu demokratskog „Nju dila”, koji je i danas ravnopravan pogled na svet ekonomije uz republikanski konzervativni liberalni monetarizam.

Za njegov poslednji rođendan došli su svi značajniji profesori ekonomije, uglavnom nobelovci njegovi đaci, i na simpozijumu mu od srca svojim radovima pokazali koliko im zaista znači. Nama znači još i više jer mnogo manje znamo, a više nam treba.

Nikola M. Stajić, Mast. ekon.

Osnivač i direktor

iLearn d.o.o. Beograd

info@ilearn.rs

www.ilearn.rs


Berza

investicioni fondovi

kursna lista