Početna > Izdanja > Broj 086 > Edukacija - Nikola Stajić

Brzina ovladavanja novim znanjima i veštinama: konkurentna prednost firme

„Nije znanje znanje znati, nego je znanje znanje dati.“ - Jovan Jovanović Zmaj

Uspešna firma je sve više usmerena na savremeni koncept učenja u funkciji sticanja menadžerskih kreativnih znanja i veština. U fokusu je sticanje korporativnog konkurentnog znanja kroz ovladavanje veštinama koje se baziraju na znanju. Finansijska kriza nije došla da prođe, već da dugo ostane i podvrgne sve fundamentalnim promenama. Uočavamo značajne rastuće nedostatke praktičnih korporativnih veština baziranih na znanju. Takvo nepovoljno kretanje ugrožava firme bez obzira na veličinu i još više pojedince. Učeći danas i stičući nove efikasne veštine spremamo se za uspešnu sutrašnjicu. Firme i pojedinci koji zaostaju na ovom putu uspeha neće moći da se pojave na startnoj liniji poslovanja kada krene oporavak.

Moderni biznis se usko fokusira na razvoj opsega novih veština i znanja sa sve većim učešćem tehničkih znanja u procesima menadžmenta kroz jačanje prakse oslonjene na teoriju. Informacija je sve ređi i sve vredniji resurs, iako nam se čini da je ima u izobilju, što jeste istina i ponuda raste. U svemu tome je značajna uloga firmi koje povezuju napore vladinih institucija, saradnju sa svetom, lidere u firmama sa izdavaštvom i procesom kontinuirane poslovne edukacije.

Finansijska kriza je postala katalizator procesa sve većeg korišćenja informacione i komunikacione tehnologije (IT) u menadžmentu. Razvoj IT-a pomaže biznisima da brže dođu do cilja, da se ubrzaju društvene ekonomske reforme i procesi korporativnog restrukturiranja. Savremena tehnologija oslonjena na veštine bazirane na znanju pomaže tako što:

·štedi novac,

·unosi inovacije i

·čini firmu produktivnijom.

Integrišu se savremeni IT trendovi, unose elementi Web 2.0, integrišu se društvene mreže u postojeća rešenja postavljajući izdavačku delatnost, e-trgovinu i obuke kao osnovu produktivnih investicija. E-kompetentnost, e-veštine, komunikacione i liderske veštine, inspiracija, motivisanje, privlačenje novih talenata su bitni za uspešne firme. To je jedini put da se firme koje sarađuju na toj osnovi dignu u nove visine na osnovu konkurentnog sticanja veština baziranih na znanjima.

Poslovni model u sferi izdavaštva i poslovne edukacije je konkurentan. Pomaže da ljudi različitih veština, znanja, talenata, motiva postanu prava lokomotiva razvoja firme. Budućnost pripada samo takvim pojedincima i firmama koji svoje klijente, zaposlene i saradnike tretiraju partnerski, kroz sinergetsko delovanje.

U oblasti izdavaštva, prometa literature iz oblasti ekonomije, menadžmenta, IT-a, poslovne edukacije formiraju se nove start-up firme koje pomažu svojim klijentima u sticanju novih veština baziranih na proverenim znanjima, kroz sticanje eksternih znanja. Takvi izvori znanja postaju presudan faktor uspeha firmi i u svemu tome informacije o dobavljačima, konkurentima, partnerima, kupcima, saradnja sa eksternim ekspertima pomaže da se kreira vrednosni lanac sticanja novih znanja i veština.

Pribavljanje veština i znanja je trend budućnosti. Mnogo je širi koncept od menadžmenta znanja. Ključ saznanja o kupcima ima različite forme:

Znanje koje je korisno kupcu: cilj je da kupci firme, a nakon toga i kupci kupaca, stiču znanja u funkciji zadovoljavanja svojih potreba za znanjem. Izvori znanja koja su korisna kupcima su eksterni: drugi kupci, konkurenti, ostali izvori.

Znanje o dobavljačima: pomaže da se shvati kako dobavljači odgovaraju i uklapaju se u potrebe poslovne organizacije. Stiče se uvid u standarde kvaliteta, isporuke, otklanjaju se nedostaci, upravlja finansijskim rizicima.

Znanje od dobavljača: znanja koja se stiču unutar firme o tome šta dobavljači znaju o firmi kao kupcu, nakon toga i šta firma saznaje od dobavljača.

Kada se prikupljaju saznanja o konkurentima sa ciljem pretraživanja i analize, to spada u menadžment informacija na osnovu kojih donosimo efikasne poslovne odluke. IT sistemi u firmama se oslanjaju na veoma obimne unutrašnje i spoljne izvore informacija različitog kvaliteta, koji zahtevaju neprekidno osvežavanje i obnavljanje. Uvode se sistemi menadžmenta podataka, pretraživanja i analize podataka, ekspertni sistemi podrške poslovnom odlučivanju.

Uspešne firme formiraju poslovne alijanse u funkciji povećanja obima znanja, kao vrednog potencijalnog resursa. To su znanja za partnere, o partnerima i od partnera. U budućnosti će cilj kupovine, pripajanja i prodaje firmi biti skriveno znanje koje će se veoma brzo i visoko vredno realizovati na tržištu. U svemu tome će one firme koje poseduju visok potencijal sredstava u obliku znanja i veština, biti vodeće u pogledu poslovnog uspeha. Firme će se sve više oslanjati na spoljne isporučioce znanja baziranog na veštinama, na konsultantske i outsourcing usluge. Kroz visoku kreativnu integraciju znanja i veština biznis se uvodi u realne životne situacije, obuke koje omogućavaju visoko efikasan transfer znanja kroz različite forme edukacije.

Budućnost pripada biznisima koji iz rastućeg obima podataka i informacija generišu nova znanja i sposobnosti. Suština je ne samo u tome da firme poseduju znanja, što je veoma skupo, već i da sve čime raspolažu efektivno koriste. Ovladati poslovnim pribavljanjem podataka, menadžmentom znanja, i na svemu tome kreirati profitabilna rešenja, jeste strateški cilj vodećih firmi u svetu. Naredni korak je olakšati proces donošenja odluka na bazi mnoštva podataka kroz selekciju potrebnih i kritičnih.

Veoma je značajno pitanje korporativne bezbednosti podataka. Na primer, da informacije o novom proizvodu ne procure kroz kanale prodaje, te da se o eventualnim problemima firme ne sazna pre iz javnosti nego interno. Strategija menadžmenta treba da se usmeri na pametnija IT rešenja, uz ovladavanje i kontrolu informacija za donošenje konkurentnih odluka. Osnov za to su nova znanja i veštine.

Korporativni svet pliva u okeanu informacija i podataka, ali je sve teže i skuplje sticati nova znanja. Od mnoštva, doći do informacije na kojoj se zarađuje je veoma težak i rizičan put. Rešenje je u određivanju piramide prioriteta informacija. Za strateški razvoj IT-a, menadžment znanja je ključ ne samo uspeha, već i opstanka. Budućnost pripada firmama koje poseduju sposobnost brzog izbora, interpretacije informacija i donošenja odluka, digitalnih tabli na kojima se prati učinak firme u realnom vremenu.

Nikola M. Stajić, Mast. ekon.

Osnivač i direktor

iLearn d.o.o. Beograd

info@ilearn.rs

www.ilearn.rs

Berza

investicioni fondovi

kursna lista