Početna > Izdanja > Broj 082 > Intervju - Zvonko Ivanusić

Zvonko Ivanušič, predsednik uprave Sava Re

Sigurnost i transparentnost

Grupa Sava Re, koja pored Pozavarovalnice Sava udružuje još deset osiguravajućih društava i šest posredno zavisnih društava u regionu istočnog Balkana, druga je po veličini osiguravajuća grupa na ovom prostoru. U Srbiji, Grupi pripadaju Sava osiguranje i Sava životno osiguranje. Prema poslednjim objavljenim rezultatima za prva tri tromesečja protekle godine Grupa beleži rast čistih prihoda od premija. Prikupljena bruto premija iznosila je 384,6 miliona evra i u poređenju sa istim periodom u 2014. godini viša je za 3,6 procenata, a predstavlja 80,7 procenata planirane premije za celokupnu 2015. godinu. Grupa Sava Re, u prvih devet meseci 2015. godine, beležila je 23 miliona evra čistog poslovnog rezultata. Povoljni i na sličnom nivou kao u istom periodu prošle godine su rezultat životnih osiguranja u Sloveniji i imovinskih osiguranja u inostranstvu. U trećem kvartalu bonitetna kuća „Standard & Poor's“ izvršila je ponovnu procenu Pozavarovalnice Sava i dodelila joj bonitetnu ocenu A- sa stabilnom prognozom. Povećanje bonitetne ocene značajno je za ostvarivanje dalje strategije rasta na međunarodnim tržištima reosiguranja. Sava Re je u oktobru prošle godine najavila udruživanje svojih osiguravajućih društava sa sedištem u Evropskoj uniji u jedno osiguravajuće društvo. Udruživanjem slovenačkih Zavarovalnice Maribor i Zavarovalnice Tilia, kao i pripajanjem hrvatskih društava Velebit osiguranje i Velebit osiguranje, koje će se odvijati tokom ove godine, nastaće snažno osiguravajuće društvo koje će Grupi Sava Re obezbediti bolji konkurentski položaj na oba tržišta i omogućiti veću troškovnu efikasnost i prilagodljivost potrebama klijenata. Time se ostvaruje dugoročna strategija Grupe Sava Re, koja na taj način učvršćuje svoj položaj druge najjače osiguravajuće grupe u regionu. Dalji razvoj Grupe zasniva se na strateškim ciljevima kao što su pružanje preglednih, razumljivih i efikasnih usluga koje odražavaju stvarne potrebe klijenata, proaktivan odgovor na opšti napredak tehnologija, optimalno korišćenje resursa, pre svega najboljeg znanja u grupi, iskorišćenje sinergija nastalih u objedinjenim procesima poslovanja, optimalno delovanje u okruženju Solventnosti II i efikasan sistem kontrolisanja rizika, kao i razvoj zajedničke organizacione kulture koja će preuzeti najbolje prakse udruženih društava.

Za magazin PROFIT govori gospodin Zvonko Ivanušič, predsednik uprave Sava Re.

1.Gospodine Ivanušič, gde ste rođeni, odrasli i školovali se?

Rođen sam u Beloj Krajini, pokrajini, koja se nalazi na jugoistoku Slovenije, uz graničnu reku Kupu. Osnovnu školu i gimnaziju sam pohađao u Črnomelju, a ekonomski fakultet i magisterijum ekonomije sam završio u Ljubljani.

2.Kako je tekao put vaše karijere pre nego ste došli na poziciju Predsednika uprave Sava Re?

Započeo sam u bankarskom sektoru, zatim sam neko vreme bio analitičar u opštini Črnomelj, zatim profesor ekonomskih predmeta u gimnaziji.

Iskustva u realnom sektoru sam kao krizni menadžer sticao u livnici Belt Črnomelj. Kasnije sam preuzeo mesto predsednika uprave KD Group, koja je upravljala sa više uzajamnih fondova, nastavio kao predsednik zavarovalnice Slovenica. Put me je 2000. godine odveo i u politiku, gde sam bio ministar finansija u vladi Republike Slovenije. Od 2002. godine sam u Grupi Savi Re. Prvo sam bio savetnik uprave, kasnije njen član, a trenutno teče sedma godina od kako sam predsednik uprave društva.

3.Kakve rezultate beleži grupa Sava Re u 2015. godini, kolika je prikupljena bruto premija u odnosu na prošlogodišnji period, i da li povećavate dobit?

Rezultate za 2015. godinu još ne mogu da razotkrijem, jer smo u prva tri tromesečja kao grupa prikupili 384,6 miliona evra bruto premije, što je za 3,6 % više od istog prošlogodišnjeg perioda i predstavlja 80,7 % planirane premije za celu 2015. godinu. Grupa Sava Re je u prvih devet meseci 2015. godine beležila 23 miliona evra čistog poslovnog rezultata, što je u skladu sa godišnjim planom za 2015. godinu.

4.Iz godine u godinu društvo i Grupa Sava Re povećavaju dobit, a u prošloj godini ste čak postigli najbolji rezultat u svojoj istoriji. Bonitetna agencija Standard & Poor’s je Pozavarovalnici Sava nadogradila dugoročnu bonitetnu ocenu i bonitetnu ocenu finansijske snage na “A-” (odlično) sa stabilnim prognozama. Mozete li nam pojasniti, sta to tačno znači?

Grupa Sava Re je u 2014. godini postigla najviši rezultat od početka njenog delovanja i on je iznosio 30,5 miliona EUR.

Pozavarovalnica Sava je pre 2012. godine već imala bonitetnu ocenu A− prema S&P. Zbog pada ocene države Slovenije u toj godini, bonitetna agencija je posledično smanjila i ocenu Pozavarovalnici Sava. Nakon svog redovnog godišnjeg pregleda S&P je u julu 2015. godine Pozavarovalnici Sava ponovo povećala dugoročnu ocenu kreditne sposobnosti i finansijske snage na A sa stabilnim izgledima. Povećanje ocene je prema obrazloženju bonitetne agencije posledica ojačane adekvatnosti kapitala i tržišnog položaja na slovenačkom tržištu osiguravajuće delatnosti.

Bonitetna ocena je kod posla sa osiguranjem izuzetno bitna. Ponovno poboljšanje ocene za nas znači da opet možemo da imamo pristup nekim reosiguravajućim tržištima i da biramo unosniji posao.

5.Kako i na koji način ste se pripremili za izmenu zakonodavstvene direktive- Solventnost II, koja je stupila na snagu od 01. januara 2016. godine, buduči da se Vaše Društvo bavi poslovima reosiguranja i osiguranja, i hoće li to za Vas biti složen postupak?

Na zahteve S II smo se uspešno pripremili i u roku zaključili implementaciju, tako da smo sa 1. 1. 2016. godine potpuno u skladu sa direktivom. Zahteve S II uvodimo i u ostala naša društva, koja nisu u EU. Time želimo da postavimo određene standarde u celoj grupi. Inače, S II je zahtevna i troškovno jako opterećujuća kao i teško izvodljiva za mala osiguravajuća društva.

6. Da li se sa primenom Solventnosti II očekuju promene u segmentu životnih osiguranja? Pre svega kakve proizvode ponuditi tržištu, gde ulagati kapital, i na koji način promeniti svest klijenata da se u životno osiguranje ne ulaže zbog profita, nego zbog zaštite i sigurnosti osiguranika?

Svakako zahteve S II treba uzeti u obzir i kod životnih osiguranja. Uticaj direktive na taj odsek će se pokazati u tome da će osiguravajuća društva raditi više na komponenti rizika i manje na komponenti štednje. Osiguravajuća društva, koja će prodavati produkte sa većim udelom štednje, biće opterećenija što se tiče kapitala. Upravo zato će se Sava Re ubuduće orijentisati na prodaju proizvoda životnog osiguranja koji su vezani uz određeni rizik i proizvode sa znatno manjim fiksnim obavezama. Štedne komponente će biti manje, pa i proizvoda s većim garancijama, bilo da je reč o prinosima ili nečem drugom.

Upravo zahtevi S II stimulišu formiranje produkata, koji osiguranicima donose veću zaštitu i sigurnost.

Oni, koji će ulagati zbog profita, biće kažnjeni zahtevom za dodatnim kapitalom.

7. U ovom trenutku najviše pažnju privlači odluka da svoja četiri osiguravajuća društva objedinite u jedno društvo. Iz kog razloga ste se odlučili da to učinite? Šta to tačno znači u praksi, i menja li to nešto u funkcionisanju Sava Re reosiguranja?

Primaran razlog za tu odluku je uvođenje S II, koji zahteva dodatni kapital. Sekundarni razlog so zaoštreni uslovi na jako konkurentnom tršištu. Pored navedenog, na odluku je uticala i liberalizacija hrvatskog tržišta osiguranja automobilske odgovornosti, a posledica toga je drastičan pad cena, dok S II zahteva dodatna troškovne opterećenja i opterećenja što se tiče kapitala.

Treba uzeti u obzir i to, da s tim postajemo druga najveća osiguravajuća grupa u regionu, sa optimalnom strukturom kapitala i boljom troškovnom efikasnošću. Novo, udruženo osiguravajuće društvo će biti profitabilnije nego četiri pojedinačna.

Projekat udruživanja ništa posebno ne utiče, odnosno ne menja naše reosiguravajuće delatnosti.

8. Po Vašem mišljenju, kakva je trenutna situacija na tržištu osiguranja u regionu, koji su najveći propusti u radu osiguravajućih društava, i šta bi trebalo da se promeni kako bi se postigli bolji rezultati?

Trenutno stanje u regionu je prilično zamršeno, pre svega zbog nestabilnosti na regularnom području u pojedinačnim državama, kao i zbog „damping“ cena, koje su posledica toga što se ne uzimaju u obzir, odnosno ne postoje pravila struke na aktuarskom području. Na nekim tržištima je prisutno i puno nelojalne konkurencije na području zaključnih provizija kod AO odgovornosti.

Poteškoća tih tržišta je, da uprkos niskoj penetraciji i niskoj premiji na stanovnika, uglavnom zbog loše makroekonomske situacije, nisu počela da rastu, kao na primer neke druge države Istočne Evrope u prošlosti. Problem je i prisusustvo korupcije na ovim prostorima.

Da bi postigli bolje rezultate potrebna je makroekonomska stabilnost, poštovanje pravila struke i formiranje rezervacija kao i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim standardima.

9. Mnoge osiguravajuće kuće smatraju kako je budućnost prodaje osiguranja u razvoju novih kanala. Da li Vi lično smatrate da je ovo dobar put ili se razvojem sopstvene prodajne mreže može mnogo bolje upravljati rizicima i uticati na bolji rezultat prodaje?

Smatram da osiguravajuća društva moraju da imaju svoje prodajne mreže, svoje sopstvene agente, jer tako bolje upravljaju rizicima. Međutim, potrebno je razvijati i nove i savremenije, pratiti vreme, promene, ka novim, dolazećim ciljnim grupama. Prodaja preko interneta je neophodna za nadolazeće nove generacije. Moramo da budemo spremni na digitalizaciju prodaje.

10. Sava Re sva tržišta posmatra kao potencijalne izvore rasta, da li vam je primarni cilj da povećate udeo na tržištu osiguranja u Srbiji? Koji su dugoročni, koji primarni, a koji strateški ciljevi grupe za naredni period?

Gdegod da smo prisutni, naš prvi cilj je kvalitet, a tek nakon toga rast. U Srbiji je naš tržišni udeo približno 2-3 % i u suštini je premali. Naš srednjeročni cilj je povećanje tog udela, kako preko organskog rasta tako i sa dodatnim akvizicijama, ako budu na raspolaganju prikladne mete.

11. Edukacija zaposlenih je od suštinske važnosti za rad bilo koje kompanije. Šta radite po tom pitanju?

Podržavamo obrazovanje, u grupi takođe koristimo i prenosimo unutrašnje izvore znanja. Svako ulaganje u obrazovanje zaposlenih se višestrukovraća. Međutim, smatram da moramo u grupi pridati tome još više pažnje.

12. Sava Re osiguranje je posebno usmereno na potrebe klijenata. Koje novine u vrstama osiguranja Vaši osiguranici mogu očekivati ove godine?

Mnoga osiguravajuća društva širom sveta imaju u široj javnosti istorijski negativan predznak, najviše zbog zloglasne sitne štampe. U Grupi Sava Re se trudimo da ponudimo transparentne, razumljive i efikasne usluge, koje odražavaju faktičke potrebe stranaka i u tom pravcu ćemo još intenzivnije nastaviti. Posebno ćemo se usredsrediti na postprodajni proces, u cilju da što više smanjimo poteškoće osiguranika, kada dođe do štete.

Sa bankama razvijamo produkte po meri, usmeravamo se na savremenije kanale prodaje i primereno tome prilagođavamo i naše produkte.

13. Sava Re važi za najbolje društvo u pogledu transparentnosti osiguranja. Takođe važite za društvo koje brzo isplaćuje štetu u reosiguranju. Dugoročno, da li je vaša ambicija da budete prepoznatljivi baš po ovome kao jedno od najboljih društava u regionu?

Definitivno. U svim društvima Grupe Sava Re, transparentnost i kvalitet usluge su na prvom mestu.

14. Vaša kuća je poznata po stalnim inovacijama u poslovanju. Šta su najnovije vesti i akcije iz Vaše kompanije u Srbiji?

Izdvojićemo najvažnije akcije i inovacije iz prethodne godine:

U periodu od maja do decembra 2015. godine, u saradnji sa osiguranikom Petrol, Društvo je organizovalo akciju Natočite, osigurajte i uštedite!”.

Početkom septembra 2015. godine postavljen je novi sajt Društva, koji je u potpunosti usklađen sa savremenim tehnološkim zahtevima.

Krajem 2015. godine, na osnovu ispunjenih uslova, Sava osiguranje je dobilo dozvolu za obavljanje poslova dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

15. Kako vidite tržište osiguranja u Srbiji u narednih 5–10 godina?

Očekivanja su da će srpsko tržište osiguranja nastaviti da se razvija brže od tržišta osiguranja susednih zemalja.

Očekivani rast privredne aktivnosti u naredne 2-3 godine sigurno će doprineti i rastu tržišta osiguranja, pa se u naknadnom periodu očekuje stabilizacija i određeni vid oporavka.

Mišljenja smo da će se najveći rast dogoditi u segmentu životnog osiguranja koje tek treba da pokaže pravi potencijal. Kod drugih vidova osiguranja se nadamo proširenju segmenta obaveznih osiguranja.

Prisutnost ozbiljnih svetskih osiguravača jedan je od pokazatelja da se tržište osiguranja Srbije smatra jednim od perspektivnijih u Evropi.

Mi ćemo u godinama koje su pred nama uvoditi nove proizvode osiguranja, ali istovremeno, unapređivati postojeće proizvode u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata.

16. Kako provodite slobodno vreme?

Slobodnog vremena nema puno, a najradije ga provodim u prirodi ili ga ispunjavam muzikom.

17. Na koji način prevazilazite svakodnevni stres koji vaš posao nosi? Kada biste bili u mogućnosti, šta biste promenili u svojoj dosadašnjoj karijeri?

Stresa se najradije oslobađam u planinama, radom u bašti, povrtlarstvom..

Ako se osvrnem unazad, mislim da ne bih ništa promenio. Možda bih se više posvetio zdravom načinu života, potražio načine kako da bolje izbegnem stres.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista