Početna > Izdanja > Broj 080-081 > Edukacija - Nataša Stojković

Od svoje reklamne agencije zahtevajte rezultate

Ljudi koji rade u reklamnim agencijama su obično veštiji u govoru nego u slušanju. Oni dođu na sastanak bez urađenog domaćeg zadatka. Niti slušaju šta govorite niti razumeju vaše strategije i potrebe. Njih samo interesuje proizvodnja kreativne reklame i ispunjenje njihovih snova. Njima nije jasno da se tu radi o poslovanju i prodaji i zadovoljstvu kupca. To je, prema skorašnjem istraživanju, kratak presek onoga šta marketing menadžeri u švedskim industrijskim kompanijama misle o reklamnim agencijama.

Poverenje, aktivno slušanje i poslovno ponašanje su, prema novijim istraživanjima, ključne vrednosti koje se zahtevaju od reklamnih agencija. Naravno da su uglavnom same agencije krive za to što nisu uspele da ispune očekivanja svojih klijenata. Međutim, kritika se mora uputiti i kompanijama koje angažuju reklamne agencije. Informativne sesije koje im pružaju na početku su obično preširoke i nejasne. Zadatak se definiše u smislu pravljenja brošura ili tek broja reklama. Sam cilj reklamiranja onda nije postizanje rezultata nego puko iskorišćavanje budžeta. Ukoliko se od marketing komuniciranja očekuje da ostvari pristojne rezultate, reklamnoj agenciji se mora pripremiti dobra uvodna informativna sesija.

Agencija se mora podstaći da razume i shvati sveukupno poslovanje kompanije a ne samo njegove delove. Takođe, agenciji treba ponuditi dugoročnu saradnju a ne tek angažman po pojedinim projektima s vremena na vreme. Agenciju morate prihvatiti kao partnera u razvoju svog poslovanja. Iznad svega, kompanija nikad neće ostvariti dobre rezultate ako konstantno angažujete različite agencije. Sve što ćete time dobiti je kreativno reklamiranje kako su ga opisali intervjuisani u istraživanju citiranom na početku teksta.

Mnoge kompanije danas razvijaju intimna i dugoročna partnerstva sa svojim pojedinim dobavljačima. Ali retko ko od njih se setio da takvu vrstu partnerstva uspostavi sa svojim pružaocem usluga u domenu komunikacija i reklamiranja.

Ako imate čvrstu, duboku i dugoročnu vezu sa svojom agencijom onda od njih možete zahtevati mnogo više. Možete tražiti od njih ne samo da razumeju vašu viziju, korporativnu kulturu, misiju i strategiju, nego i vaše tehnologije, njihovu primenu, vašu industriju i vaša tržišta. Možete tražiti od njih da budu u stanju da doprinesu sveukupnom marketingu vašeg preduzeća, a ne samo da vam osmišljavaju reklame. Možete zahtevati da vam daju kombinaciju različitih formi marketing komuniciranja koja će najviše odgovarati vašoj kompaniji u datoj situaciji, bez posebnog preferiranja određene forme, na primer reklama u medijima. Takođe ćete imati pravo da zahtevate od vaše agencije da zna kako da vodi međunarodni marketing i komunikacije. Mora imati dovoljno iskustva i snage da se postavi kao lider nacionalnim/lokalnim agencijama koje će se možda angažovati za različite faze poslovanja. Međunarodno iskustvo u poslovanju sa šamponima i sportskom obućom nije važno; ono što treba da tražite je iskustvo sa sofisticiranim proizvodima, uslugama i sistemima koje u inostranstvu kupuju profesionalni klijenti.

Agencija mora biti sposobna da postigne visoki kvalitet u kreativnosti čak i onda kad su ciljna grupa menadžeri korporacija, inženjeri i druge vrstestručnjaka. Međutim, od agencije koja će moći da vam pruži sve navedeno ne možete očekivati da bude jeftina.

Vrhunsko marketing komuniciranje će uvek koštati više nego neko manje kvalitetno. Plaćajući bar malo više, možete postići mnogostruko bolje rezultate.

Nataša Stojković

stručni konsultantuoblastiposlovnihkomunikacijai medija

osnivač i direktor PROFIT business magazina

www.profitmagazin.com


Berza

investicioni fondovi

kursna lista