Početna > Izdanja > Broj 079 > Intervju - Aleksandar Peters

Aleksandar Peters, generalni direktor, LTC Stefan Fijala, izvršni direktor, LTC

IDMS Koncept života

Želeći da transformišemo kompaniju u jedinstvenu organizaciju sa pravim vrednostima postigli smo najveći uspeh, a to je što svi usput, neprimetno postajemo bolji ljudi.

Poslovno i društveno okruženje pri ovom tempu oscilacija predstavlja opasnost za sve kompanije koje nisu shvatile značaj kreiranja vrednosti. Traganje za jedinstvenim pristupom u pronalaženju boljih načina na kojei kompanija kreira svoju konkurentnost dovelo nas je do neverovatnih saznanja, ne samo u oblasti u kojoj poslujemo nego i u celom društvu. Ono što nas čini posebnim jesu naši zaposleni, koji svojom odanošću, poverenjem, marljivošću i znanjem svakodnevno doprinose prosperitetu ekonomskih i, ono što je nama mnogo važnije, ljudskih vrednosti. Nikada se nismo trudili da budemo najbolji, pa nam ni strategija nije takva. Ono u šta verujemo i za šta se zalažemo jeste da budemo jedinstveni i da ostavimo takav utisak kod naših klijenata. Zbog velike konkurencije i naprednih tehnologija danas se sve može kopirati, i proizvod i usluga i poslovni model, ali doživljaj koji klijent oseti prilikom angažovanja rešenja koje mu pružamo ne može se kopirati i ostaje urezan u sećanju.

IDMS – (In)Dependent Modular System, (ne)zavisni modularni sistem, predstavlja koncept na osnovu kog smo kreirali poslovni model LTC-a. IDMS je sistem detaljno odabranih proizvoda i usluga koji primenom kroz jednistveni lanac vrednosti dovode do natprosečnih rezultata u oblasti unutrašnje logistike. Svi brendovi koje zastupamo iz grupe su premijum brendova i uslaglašeni su tako da međusobnim dopunjavanjem ispunjavaju zahteve „posla” koji je potrebno da se uradi. Zahtev „posla” u našoj industrijskoj grani predstavlja mnogo više od odabira brenda. Po najjednostavnijoj definiciji, on je „prenos tereta od tačke A do tačke B, sa što optimalnijim troškovima eksploatacije, sa visokim performansama, bez zastoja i na bezbedan način”. Analizirajući zahtev posla, pronašli smo način da sinergijom modula budemo u prilici da ponudimo jedinstveni vrednosni predlog za korisnike naših proizvoda i usluga. To je vrhunski set proizvoda i usluga praćen vanserijskim performansama sa najmanjim troškovima eksploatacije i vlasništva u okviru perioda od 3 do 5 godina.

Za magazin Profit govore Aleksandar Peters, generalni direktor i Stefan Fijala, izvršni direktor, Lift Truck Co.d.o.o

Kako merite svoj uspeh?

U trenutku kada smo shvatili da nama nije najbitnije da budemo najbolji, jer zapravo najbolji u biznisu ne postoji, našsa strategija sje svodila na tobila da treba da se usredsredimofokusiramo na to da budemo jedinstveni, da bi poslovnibiznis model kao takav mogao da funkcionišse. Iz takve perspekctive posmatranja namećce se ključcno pitanje, da bismo uopšste mogli da primenimoimplementiramo bilo koju poslovnubiznis teoriju i strategiju, a ono je, a ono je:: kKkako ćete cete meriti uspeh?

Kako znati da se kompanija krećce u pravom i žzeljenom smeru, da li je vašsa strategija uspešsna ili ne, i kako zapravo kompanije u svom poslovanju mere uspeh ne bi li obezbedile kontinuitet rasta? Da li seje uspeh merien u ostvareniom profitomu, prometomu, ili je merilo uspeha slobodnai gotovinakes, ili su to novi poslovi koji su obezbeđdjeni za narednu godinu?. Da li je merilo uspeha zaposlitiljavati 23 radnika ili 230 radnika, stepen njihovog obrazovanja, stepen inovativnosti procesa, proizvoda i usluga? Svakako, sve od navedenog, i višse, ali u direktnoj zavisnosti od statusa koji vašsa kompanija imazivi u datom trenutku. Tu dolazimo do delikatne faze u kojoj je lako usmeriti pažnjufokus na pogrešsno mesto, jer ako merimo uspeh na pogrešsan načcin, šsto je zamka u koju upadaju i najvećci, posledice mogu biti ogromne, ali sagledive.

Svakako, to i predstavlja najvećci izazov na koji nailazimo ne samo u našsoj zemlji, većc i kada pokušsavamo da poslovnibiznis model primenimoapliciramo na različcitim teritorijama, u različcitim kulturama, u različcitim uslovima.

Poslovna strategija –- koncept kreiranja vrednosti

Stefan Fijala: Za trenutak da dodatno pojasnim ovo. Kao šsto su nas savetovali našsi profesori finansijaa, merenja su veoma važzna. Međdjutim, sva merenja, od merenja povraćcaja investicija, do merenja povraćcaja investicija kroz uložzeni kapital, zapravo predstavljaju samo metrike.

Te metrike daju menadžzerima mogućcnost da se igraju, tj. da kalkulišsu i postavljaju za rezultat ono šsto im odgovara.

I menadžzeri gube svoju funkciju rada, jer oni popunjavaju izvešstaje, excel tabele, šsto nije posao menadžzera. Samim tim, u drušstvenom kontekstu, pogrešsnim postavljanjem merila, kao direktnu posledicu mi imamo većcu nezaposlenost.

Ciklus inovacija

ŠSta je za vas zapravo pravi posao menadžzera?

Kreiranje adekvatnog ambijenta za nastanak inovacija i postavljanje sistema merenja uspeha. Posao menadzera je sinhronizacija celog sistema u svrhu prepoznavanja i pravljenja vrednosnog predloga za krajnjeg korisnika.

U sistemu inovacija, samo distraptivne inovacije otvaraju nova trzista i stvaraju mogucnosti za nova radna mesta. Ako posmatramo trziste kao ciklicne krugove i zamislimo da se u samom centru nalaze korisnici koji su najimucniji, imaju najvise zahteva i potreba, vecina kompanija osmisljava nove proizvode ili usluge prilagodjavajuci se bas tom segment trzista. Tradicionalno njih smatramo nasim najboljim kupcima. Snaga distruptivne inovacije je sto odredjeni proizvod ili uslugu koja je do sada bila nedostupna vecini korisnika cini dostupnom. Ove inovacije nisu tako ceste, zato i kada se dese imaju veliki uspeh. Za razliku od distraptivnih inovacija, sledeca u ciklusu je odrziva inovacija, koja odredjeni proizvod unapreduje u odnosu na prethodni. Bilo da je u pitanju funkcionalnost, dizjan, karakteristike ili bislo sta drugo sto ga unapredjuje na neki nacin. U isto vreme, kada proizvedemo novi proizvod i lansiramo ga na trziste, kompanija nema vise nameru da vam prodaje stari model i ubrzo ga povlaci sa trzista. To znaci da nema otvaranja novih pogona proizvodnje, jer je do sada stari proizvod zamenio novi. Na kraju, kako bi kompanije bile jos efikasnije i zaradile jos vise novca nastale su efikasne inovacije. One omogucavaju da proizvodnja umesto dosadasnjih 3 meseca, traje tri nedelje i slicno. Njenom primenom imamo za cilj brz povracaj ulozenih sredstava u projekat i to je opravdano. Ipak, kada posmatramo siru perspektivu, znamo da ce odredjeni broj radnika ostati bez posla usled automatizacije procesa i sve vecom upotrebom tehnologija u svim procesima.

Prateći finansijske metrike koje zadajemo, kako su nas ucili profesori finansija, a danas savetuju finansijski konsultanti, veoma smo skloni da se ceto iznova vracamo u razijanje efikasnih inovacija, ne bi li jos malo uvecali kapital. U razvijenim zemlja trosak kapitala je skoro nula. Problem nastaje kada je potrebno da ga angazujemo i tu zapravo dodirujemo samu srz problema u kome se covecanstvo danas nalazi. Kapital je koncentrisan na jednom mestu, dostupan isto tako malom broju kompanija. U isto vreme, kada su vam potrebna sredstva za dugorocni, samim tim i drustveno afirmativni projekat imamo problem dostupnosti sredstava. Na zalost samo ovakvi projekti kreiraju nova trzista, podizu mogucnost za zaposljavanje i direktno uticnu na inkluzivni rast.

Koncept IDMS i prednosti modularnog koncepta

Aleksandar Peters: Za nas, IDMS predstavlja i portal za etičcko i prirodno poslovanje i saradnju. Za kupca on predstavlja, bez obzira na to koju angažzovanu mašsinu posmatra, mogućcnost da iskoristi prednosti modularnog koncepta, pri tom obezbeđdjujućci svojoj kompaniji stratešskei i benefit.koristibenefit.

Da pojednostavimuprostim stvari, u Wheel system modulu, na primer, našsa guma je inovativna i od najboljeg svetskog proizvođdjaca, napravljena u vrednosnom odnosu koji daje proporciju da ćce vašsa oprema u periodu od 5 godina za isti učcinak utrošsiti 20% manje guma, šsto, na primer, značci da umesto zamene 5 setova isti posao možete obavitie sa 4.

Ili modul Energies, kojim, osim snažznog ekološskog aspekta kroz regeneraciju baterije, udvostručujemodupliramo žzivotni vek baterije. Samim tim, dvostrukoduplo šstedimo sve resurse, dva putauplo manje kontaminiramo žzivotni prostor, i konačcno, pružzamo korisniku mogućcnost korišsćcenja izvora energije u dužzem roku. Naravno, na kraju korisnik ima i značcajno smanjene trošskove vlasnišstva svoje opreme.

Konsaltingultovanjealting iI optimizacija logističckih procesa

Trećci modul LTC Consulting, koji se odnosi na konsultovanje i optimizaciju logističckih procesa, otvara prostora za ogromna unapređdjenja i ušstede, konstantne zdrave inovacije koje ćce optimizovati vašse poslovanje i unaprediti ceo logističcki i proizvodni process, pružajućidajuci za rezultat većcu produktivnost uz značcajno manje trošskove.

Prirodno, svi moduli IDMS-a jesu vezani su za samu mašsinu, dok kao katalizator koristimo jasnu i jedinstvenu filozofiju poslovanja.

Kvalitetan rast svakako nije moguć bBez uporišsta u konsultantskom pristupu i diferencijaciji u odnosu na tržzišste u kome se posluje, pri tom ne usredsređujućifokusirajuci se na prodaju robe i usluga, većc isključcivo na posao koji treba da se obavi i unapredi, kako bi učcinak u stvaranju vrednosti bio na žzeljenom visokom nivou, kvalitetan rast svakako nije moguc. Analizirajućci vrednosni predlog, mogućce je tačcno videti šsta kupac očcekuje i koji je to „‘posao koji treba da se obavi”’ (“Job to be done”). Sa druge strane, gledajućci profitni predlog, mi ćcemo se svakako naćci na pogrešsnom mestu, na kom se, na zžalost, nalazi veliki broj kompanija koje uskraćcujuci sebi produktivnu komunikaciju menjajućci je za čcistu trgovinuom, šsto nama svakako nije ideja. Ideja je da mi vidimo koja se vrednost iza toga stvaradogadja, a ne da budemo trošskovno mesto, kompanije koja je primorana da se bavi transportom jer mora da skladišsti svoju robu, nego da postanemo praktičcno deo profita. Mi ćcemo obezbediti ušstedu, obezbediti proces, sigurnost i, najvažznije, mogućcnost da se klijent usredsredifokusira na svoj posao u kome je profesionalac. Istu stvar i mi čcinimo za klijenta kao profesionalci na polju intralogistike. Verujem da je takav poredak poslovno i uopšste gledano prirodan i savršseno izbalansiran. Samim tim rezultat takvog pristupa daje najbolji povrat, kako klijentu i nama, tako i celom drušstvu.

Operativno, mi smo u mogućcnosti da u realnom vremenu uvidimo sve probleme, klijent u svakom trenutku ima uvid u stanje svoje flote, pri čcemu dojučcerašsnji trošsak pretvaramo u današsnji profit.

Strateški benefitišskei koristibenefiti

Aktivnost, učcinkovitost i pouzdanost IDMS sistema, se najbolje se ogleda kroz rentu, tj. kada kompanija angažzuje opremu (viljušskare) bez ulaganja ili vlasnišstva, na dnevnoj, mesečcnoj ili višsegodišsnjoj osnovi. Iskustvo i rezultati kod dugoročcne rente (od 3 do- 5 godina) u poslednje 3 godine, od kada smo počelikrenuli da primenjujemo IDMS koncept, pokazalia suje izuzetnost ovakvog poslovnog modela. Izmeđdju 300 i -400 viljušskara u dugoročcnoj renti sa kompletnim‘full’ servisom –- to je odličcan rezultat na ovako malom tržzišstu, i potpuno jasan trend.

pravac razvojatrend.

Aleksandar Peters: ŠSta je renta, u stvari? Renta je nasušsna potreba rastućce ekonomije, pri čcemu korisnik ne investira u osnovna sredstva za rad, nema gubitke amortizacije, nema trošskove nabavke, prodaje ili rashoda i, pri cemu posluje van sfere rizika i potencijalnog gubitka na trošsku vlasnišstva (TCO – total cost of ownership).

Renta je dobra investicija, jer kompanija u počcetku ne investira u sredstva, obezbeđdjuje kompletnu opremu za rad, šsto je ogromna ušsteda. U prvom koraku klijent ne ulažze novac, zatim dobija vrhunsku opremu na period koji njemu odgovara, pri čcemu govorimo o dugoročcnom najmu, gde ćce npr. kompanija FCA Srbija da obezbedi sebi sva logističcka sredstva za period od 5 godina,. gGde ćce kompanije poput kompanija poput Vibac Balkani, Johnson Controlls, Magneti Marelli obezbediti sebi sigurnu, operativnu i dostupnu logistiku. Po pravilu, dugoročcnu rentu prati i kompletni servis (full service) tokom perioda rente, šsto daje mogućcnost izuzetno superpreciznog budžzetiranja trošskova.

Uz ugovore za rentu viljušskara izrađdjuje se, prema poslu korisnika optimalni kompletnifull servisni ugovor, pri čcemu je klijent potpuno zašstićcen od bilo kakvog dodatnog i neplaniranog trošska na samom viljušskaru, osim ako ga ne prouzrokuje nekim udesom. Jedan od delova ugovora je i pružzanje usluga, ne samo popravki, nego i ostalih usluga. Jošs jedana od izuzetnih prednosti za krajnjeg korisnika jeste to šsto nema nikakve kreditne izložzenosti s obzirom na to da mi obezbeđujemo finansiranje sa finansijskim partnerima, a kupac dobija krajnji prozivod, uz njegov fiksni mesečcni trošsak i, uz stopostotnu dostupnost i operativnost.

Stefan Fijala: Kroz IDMS mi klijentu, ne samo da olakšsavamo put do krajnjeg proizvoda, bez potrebe za kolateralima koju tražze lizing kućce i banke, već time direktno utičcemo na povećcanje njihovog profita. Veliki broj našsih kupaca je na berzi, šsto značci da svako angažzovanje sredstava, tj. zadužzivanje, utičce na to da vrednost akcija pada. U trenutku kada bi to trebaloi da kapitalizujete, vi ste većc na gubitku s obzirom na amortizaciju koja anulira vrednost osnovnog sredstva.

Aleksandar Peters: Kada kompanije investiraju u osnovna sredstva, automatski su zarobile kapital, koji je uvek potrebniji za novi kvalitetan kadar, inovacije, obrt, razvoj, sirovine, proizvodnju, materijale.

Strategija jedinstvenosti

Kada je u pitanjuSto se tice strategijae, mi je baziramo na tome da budemo jedinstveni, pri čcemu smo po istom principu definisali i našsu misiju, viziju i strategiju. Našsa misija je da isporukom jedinstvenih rešsenja kreiramo stratešske prednosti, povezivanje kvalitetnih proizvoda i usluga, vezanih za unutrašsnju logistiku. To je našsa misija. Upravo to žzelimo da pružzimo kupcu. Vizija nam je da kreiranjem novih generacija proizvoda i usluga u oblasti interlogistike redefinišsemo prirodnu granu, obezbeđdjujućci našsim klijentima isporuku jedinstvenih vrednosti.

Logistika –- potencijal budućcnosti

Od 1997. godine smo u ovoj branšsi, i primetili smo da neke stvari i dalje stoje na istom mestu , tj. da neka pogrešsna rešsenja i dalje trajuzive, ali to definitvno mora da se promeni jer je logistika jeste potencijal budućcnosti, odnosno mesto u kome ćce se najvećce ušstede ostvarivati u narednom periodu. Unapređdjenje logističckih procesa, jeste prostor na kome mogu da se ostvare enormne ušstede, a koje se, zanimljivo, neisu ustede koje se odnose na direktno na ušstede u proizvodnji.

Kompanije sve višse prepoznaju trendoveendencijerendove autsorsinga i znaju da kompletnu logistiku treba da prepuste profesionalcima, koji se bave unapređdjenjem logističckog procesa.

Upravo smo na tragu da to kreiramo pomoću sa našseom vizijeom, i to žzelimo da uradimo. Iz tog razloga smo kreirali i wvweb bazirani softver postprodajne prirode – LogiMIND. Sada po prvi put pratimo put viljušskara od momenta kada ga je kupac preuzeo pa do kraja njegovog radnog veka, pri čcemu se jednostavnimprostim klikom mišsa putem interneta dobija potpunikompletan uvid u stanje viljušskara u realnom vremenu, njegov operativno/servisni status, pregled dolazećcih servisa, analitiku, kao i mogućcnost komunikacije sa servisnim timom, smanjujućci vreme odziva na samo 1 sat. Zanimljivo, do jučcerašsnji standard LTC-a je bio, kao i sšto je i uvrzeženo u našsoj industiji, 24 čcasa! O ovakvim stratešskim prednostima jse rečadi kada primenimo IDMS poslovni model na pravi načcin. Ni nama ni korisniku nije prihvatljivo da oprema usled kvara stoji 3 dana, tako da na to treba misliti na vreme. IDMS sistem upravo analizira te događdjaje i on ćce predvideti korake. IDMS nam daje informaciju kada je potrebno kreirati servisni centar na odredjđenom mestu da bismo odgovorili zahtevima korisnika. IDSMS sistem komunicira sa tržzišstem i daje nam povratnu informaciju šsta je potrebno uraditi i gde, tako da možzemo efikasno da implementiramozvršimoimplementiramo sisteme ne dovodećci u opasnost druge procese i poslovanje kompanije, pri tom kreirajućci vrednost i obezbeđdjujućci koristbenefite, kako za klijenta i nas, tako i za drušstvo u celini.

Vrednosti kompanije

Stefan Fijala: Našsi zaposleni za nas supredstavljaju najvećacu vrednost, a transparentnost i poverenje, na kojima smo sagradili temelje poslovanja, podrazumevaju stvaranje jedinstvene poslovne kulture koja je neophodna za transformaciju celokupnog drušstva u nešsto bolje. Za nas je izuzetno važzna ljudska dimenzija u poslovanju , bez ljudi nigde nišsta ne funkcionišse.

Aleksandar Peters: Kompaniju čcine ljudi, a sama čcinjenica da nju čcine ljudi se direktno se povezuje sa žzivotom. Mi jesmo postavili paralelu da filozofija koja se primenjuje u žzivotu apsolutno funkcionišse u poslovnombiznis modelu, dok ono šsto se otkrije ovde, možze se automatski i bez bojazni primeniti u žzivotu i porodici.

Kako smo uopšste došsli do ideje realizaicije IDMS modela? Mi smo posmatrali filozofije iz biznisa i smešstali ih u žzivot, a žzivotne smešstali u biznis, pri tom jako pazećci da se ne pravi nišsta šsto je protiv prirodno.

Tu se i potvrdilo da je impuls delovanja i u žzivotu i na poslu, ili u bilo kojoj trećcoj korelaciji, bilo u odnosu sa ljudima, potpuno istovetan i od presudne važnosti. To predstavlja i trenutak kada se i mi kao ljudi menjamo i postajemo bolji gradećci bolji odnos sa partnerima. Samim tim, sigurni smo i drušstvo postaje bolje. IDMS je koncept i dokaz da su prave vrednosti iz žzivota su primenjive i u poslovanjubiznisu.

Stefan Fijala: Svi ambiciozni ljudi koji su vođdjeni uspehom ili nekim dostignućcem ce vrlo čcestcoe će iskoristiti dodatnih sat vremena kada dođdju kućci, da odgovareajuci na mejloveailove, ne bi li dobili potvrdu svog uspeha, pre nego što će investirati tih sat vremena u porodicu.

Aleksandar Peters: A ako ne investiramo u žzivot, onda se moramo zapitati i kakav to žzivot kreiramo.? Ako odlučcujemo da ne investiramo u porodicu i njenu snagu i kvalitet, pitanje je u čcemu se ogleda našsa vera u budućnost.

?

Mi kao ljudi žzelimo odmah potvrdu, da je sve šsto radimo ono pravo. Pri tome zaboravljamo da stvarna radost jeste na putu do cilja. Putovanje je ono šsto je bitno, a sam dolazak na cilj i nije toliko uzbudljiv jer je zagarantovan. Zapravo putovanje je istinsko životno iskustvo.

Primena koncepta IDMS-a – procena racionalnosti

Stefan Fijala: Iako samo nešsto višse od godinu dana primenjujemo koncept IDMS-a u svom punom obimu, od klijenata svakodnevno dobijamo potvrdu da koncept funskcionišse. Našsi klijenti su prepoznali dobru prirodu i učcinkovitost poslovnog modela i konacno, svedočce o tome da se osećcaju dobro u njemu. Primenom inovacije uz konkretne i jasnije benefitekoristibenefite, dobili smo dodatnu motivaciju i žzivu materiju koja daje izuzetne mogućcnosti za napredak. Konačcno i potvrdu kroz izjavu: Uspeli ste! To je ono šsto smo mi tražzili!

Odjednom samo poslovanje postaje komfornije, različcitije od dosadašsnjeg. Profesionalno se bavimo detaljima, ali sve vreme uređdjujemo šsiru sliku bavećci se velikim stratešskim benefitimakoristimabenefitom. To jeste i sušstina i predmet našseg interesovanja. IDMS koncept donosi klijentu premijum proizivode, tj. najskuplji i najefikasniji proizvodi uz najmanju cenua kostanja u poređdjenju sa mnogo jeftinijim i inferiornijim tehnologijama na tržzišstu.

Našs sistem nam daje mogućcnost planiranja i investiranja u pravo vreme.

U ovom trenutku sa ponosom možzemo rećci da je i STILL GmbH, Hamburg, - vodećci svetski proizvođdjačc logističcke opreme, prepoznao u IDMS modelu izuzetan potencijal za napredak na svetskom tržzišstu i u ovom trenutku mi konsultantski delujemo i savetujemo, zajedničcki implementirajućiprimenjujućiimplementirajuci poslovnibiznis model u STILL dilerskim organizacijama u regionu, Evropi i Južznoj Africi.

Našse vrednosti

Na samom kraju došsli smo i do odgovora šsta mi vrednujemo, u šsta verujemo i po čcemu se razlikujemo od drugih. Mi verujemo da kroz primenu korporativnih vrednosti imamo šsansu da kreiramo jedinstvene uslove za celo drušstvo.

LTC nije višse firma koja prodaje opremu nego sistem koji treba da omogućci i isporučci višse vrednosti, uz trostruki benefitui koristbenefit: za klijenta, za kompaniju i za drušstvo.

Upravo zbog toga, IDMS za nas predstavlja mnogo višse od poslovnog modela – za nas on nedvosmisleno predstavlja koncept žzivota!

BIOGRAFIJE

Stefan Fijala, master ekonomije u oblasti strateškog menadžmenta. Diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije kao najbolji student u svojoj generaciji. Tokom studija dobio je više stipendija od kojih je najznačajnija stipendija Ministarstva obrazovanja Republike Srbije i Univerzal banke. Njegova profesionalna interesovanja i oblasti istraživanja su analiza industrije i formulacija strategije sa fokusom na kreiranju održive konkurentske prednosti. Izvršni je direktor u kompaniji Lift TruckCo. Pre toga radio je kao asistent u nastavi u Beogradskoj poslovnoj školi za predmet Menadžment informacioni sistemi. Tokom svoje profesionalne karijere učestvovao je na brojnim međunarodnim seminarima, a takođe je pohađao prestižnu Poslovnu školu INSEAD radi stručnog usavršavanja.

Aleksandar Peters, strukovni poslovni administrator, ekonomista. Diplomirao je na fakultetu Intercollege, Univerzitet u Nikoziji, Kipar. Osnivač je i generali direktor kompanije Lift TruckCo. Tokom svoje profesionalne karijere bio je generalni direktor u kompaniji STILLGmbH za tržište Srbije i Crne Gore. Učestvovao je na više međunarodnih konferencija i seminara o menadžmentu i razvoju poslovnih sistema. Bio je lider i učesnik u stotinama projekata vezanih za konsalting, skrining i optimizaciju logističkih procesa. Njegove profesionalne oblasti interesovanja su strategija, logistika i inovacije.


Berza

investicioni fondovi

kursna lista