Početna > Izdanja > Broj 078 > Intervju - Edita Rituper

Generalni direktor, Edita Rituper, Sava osiguranje

Za svaki slučaj

Sava osiguranje a.d.o. Beograd pripadaredumanjihstabilnih, sigurnihosiguravajućih društava, sa zavidnom tradicijom poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugom više od četiri decenije.Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog partnera mnogih kompanija i građana, čiji su ciljevi i prioriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika.Sava osiguranje sa više od 400 zaposlenih pruža usluge osiguranja u Beogradu i u 25 poslovnih jedinica u gradovima Srbije.Pored toga, sarađuje sa velikim brojem partnerskih kompanija, koje se bave posredovanjem u poslovima osiguranja, kao i zaključivanjem ugovora o osiguranju.Sava osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja, čime se osiguranicima, kako pravnim, tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja.U okviru Sava Re grupe u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje, koje u ponudi ima različite proizvode životnog osiguranja, koje obezbeđuju osiguranicima i korisnicima osiguranja finansijsku zaštitu i štednju.Kompanija Sava Re je najveće reosiguravajuće društvo Srednjoistočne Evrope, kao osiguravajuća kuća na drugom je mestu po veličini na zapadnom Balkanu.Kompanija Sava Re trenutno sarađuje sa više od 200 klijenata u 70 zemalja u oblasti reosiguranja. Brzo i efikasno Društvo izvršava svoje obavezeu pogledu likvidacije i isplate šteta.U 2014. godini od ukupnog broja šteta u obradi rešeno je više od 90% šteta, a od ukupnog broja pozitivno rešenih šteta isplaćeno je 100%. Procena i likvidacija šteta u Sava osiguranju završava se na jednom mestu,a klijenti imaju podršku prilikom prikupljanja i dostavljanja dokumentacije.

Za magazin PROFIT govori gospođa Edita Rituper, generalni direktor kompanije Sava osiguranje.

1.Gospođo Rituper, gde ste rođeni, odrastali i školovali se?

Moje detinjstvo je započelo u malom mestu – Murska Sobota, koje se nalazi u Prekmurju, koje je poznato po lepoj prirodi, velikom broju banja i kulinarstvu. U Mursku Sobotu, gde sam završila osnovnu školu i gimnaziju, rado odlazim najmanje jednom mesečno jer je to moj grad, u kome volim da provodim slobodno vreme sa porodicom i prijateljima.

Po završetku srednje škole upisala sam se na Ekonomski fakultet u Mariboru i diplomirala sam na odseku za Međunarodnu trgovinu.

2.Kako je tekao put vaše karijere pre nego ste došli u Srbiju i postali generalni direktor Sava osiguranja?

Moja poslovna karijera je počela 1990. godine u branši osiguranja.

Pre dolaska u Sava Re grupu imala sam sreću da radim na različitim poslovima osiguranja, na više rukovodećih pozicija, što mi je omogućilo da steknem značajna iskustva u različitim segmentima osiguravajuće delatnosti. Najveći deo poslova u mojoj karijeri odnosio se na neživotna i životna osiguranja, zdravstveno osiguranje, marketing, organizaciju i sprovođenje poslovnih procesa, organizovanje prodajne mreže i drugo. Želim posebno da istaknem da sam učestvovala u uvođenju prvog ISO standarda u Sloveniji 1997. godine. Ovaj projekat mi je bio od izuzetne koristi za unapređenje znanja u oblasti uvođenja i sprovođenja različitih procesa.

U Sava Re grupi počela sam da radim 1. 6. 2008. godine i od samog početka bila sam van Slovenije, tj. u ćerkama kompanijama Sava Re grupe. U Crnoj Gori u Sava Montenegro osiguranju sam i danas član Odbora direktora, a od 2012. godine moja karijera je dopunjena novom pozicijom u Sava osiguranju u Beogradu, odnosno izabrana sam za izvršnog direktora.

Jula ove godne postavljena sam za generalnog direktora Sava osiguranja u Beogradu.

3.Godine 2007. društvo Sava osiguranje a. d. o. Beograd registrovano je u Srbiji, i te iste godine postaje član grupacije Sava Re. Možete li nam reći kako je tekao razvojni put od tada do danas?

Preciznije, Sava Re je u 2006. godini kupilo većinski paket akcija Polis osiguranja, i 11. januara 2007. godine kompanija je počela rad pod nazivom Sava osiguranje. Od početka rada do danas kompanija beleži rast iz godine u godinu – povećava se broj osiguranika, raste broj zaposlenih, povećavaju se sredstva tehničkih rezervi, otvaramo nove poslovne jedinice na tržištu Srbije itd. U celini, kao kompanija rastemo i razvijamo se u skladu sa planovima i definisanim standardima, uz obavezno poštovanje jednog od načela Grupacije – kvalitet ima prioritet nad kvantitetom.

Pored Sava osiguranja koje spada u grupu društava koje se bave pružanjem usluga neživotnih osiguranja, Sava Re je 2008. godine osnovalo, tj. registrovalo i kompaniju za životna osiguranja pod nazivom Sava životno osiguranje.

4.Kakve rezultate beleži grupa Sava Re u prvoj polovini2015. godine, kolika je prikupljena bruto premija u odnosu na prošlogodišnji period i da li povećavate dobit?

Grupa Sava Re je tokom prvih šest meseci 2015. godine zabežila 17,1 milion evra čistog poslovnog rezultata, što je 33,9 odsto više nego u prošlogodišnjem periodu i prelazi polovinu godišnjeg plana.

Prikupljena bruto premija iznosila je 276,7 miliona evra. Iz godine u godinu Grupa Sava Re povećava dobit, a u prošloj godini je postignut najbolji rezultat u istoriji ove kompanije. Pre dva meseca bonitetna agencija Standard & Poor’s je Pozavarovalnici Sava nadogradila dugoročnu bonitetnu ocenu i bonitetnu ocenu finansijske snage na A (odlično) sa stabilnim prognozama.

5.Kako se pripremate za izmenu zakonodavstvene direktive Solventnost II, koja će stupiti na snagu 1. januara 2016. godine?

Grupa Sava Re se temeljno priprema u skladu sa izmenama i smernicama izmenjene zakonodavstvene direktive Solventnost II, koja će stupiti na snagu 1. januara naredne godine.

Rezultati kvantitativnih proračuna odgovarajućih sopstvenih izvora kapitala i zahtevanog solventnosnog kapitala 31. decembra prošle godine pokazali su da su, kako Grupa Sava Re, tako i pojedinačna društva Grupe Sava Re unutar Evropske unije, dobro kapitalizovana i kapitalno su odgovarajuća u skladu sa metodologijom Solventnost II.

Takođe, Sava osiguranje kao članica Sava Re grupe priprema se kontinuiranom edukacijom o režimu Solventnosti II putem pohađanja različitih seminara. Saradnja sa matičnim društvom Sava Re u sprovođenju stres testova i simulacija obračuna Soleventnosti II obavlja se po planu i prema ukazanim potrebama.

6.Po Vašem mišljenju, kakva je trenutna situacija na tržištu osiguranja u Srbiji, koji su najveći propusti u radu osiguravajućih društava i šta bi trebalo da se promeni kako bi se postigli bolji rezultati?

Sektor osiguranja u Srbiji je po stepenu razvijenosti znatno ispod proseka zemalja članica Evropske unije, ali uverena sam da ovo tržište ima izuzetno veliki potencijal za rast i razvoj delatnosti osiguranja. To najbolje potvrđuje i podatak o visini premije po glavi stanovnika, prema podacima iz 2014. godine, u Srbiji je taj iznos oko 80 evra, dok je u zemljama EU taj iznos znatno veći i iznosi 1.124 evra po glavi stanovnika.

Novi Zakon o osiguranju doneo je brojna poboljšanja svim učesnicima na tržištu osiguranja jer su mnoga pozitivna iskustva iz Evropske unije preuzeta i usklađena sa našim zakonskim propisima. Poboljšanja se najvećim delom odnose na jačanje dobre prakse poslovanja, građenje fer odnosa prema klijentima i kontinuirano informisanje i edukaciju potencijalnih osiguranika.

7.Edukacija zaposlenih je suštinski važna za rad bilo koje osiguravajuće kuće. Šta radite po tom pitanju?

Sava osiguranje kontinuirano sprovodi obuke i održava stručne seminare za sve svoje zaposlene, prema potrebama različitih poslovnih funkcija.

Pre svega, mi smo usmereni na obuku novozaposlenih prodavaca osiguranja i na povećavanje znanja i veština postojećih zaposlenih u prodaji osiguranja.

Određene seminare organizujemo interno u okviru kompanije, a za određene teme i novitete na tržištu osiguranja konferencije organizuje Sava Re grupa. Takođe, naši zaposleni su redovni učesnici različih konferencija iz oblasti osiguranja, prodaje, računovodstva, komunikacija i drugog, koje se organizuju u zemlji i u regionu.

8.Po Vašem mišljenju, kakva je trenutno svest prosečnog građanina u Srbiji o važnosti osiguranja, i na koji način edukujete stanovništvo o korisnosti usluga koje pružate?

Ako se osvrnemo na prethodna pitanja i pogledamo podatke vezane za visinu premije po glavi stanovnika u Srbiji, nije teško doneti zaključak da još treba mnogo raditi na podizanju svesti prosečnog građanina o važnosti osiguranja. Važnost i prednosti osiguranja najbolje se vide kada se, nažalost, desi neka prirodna katastrofa, kao što su bile prošlogodišnje poplave u Srbiji i regionu. Zbog toga mislim da je važno da građani i ostali korisnici usluga osiguranja na vreme razmišljaju o kupovini polisa i da se detaljno informišu šta određena polisa pokriva, odnosno od kojih prirodnih katastrofa i štetnih događaja su zaštićeni.

Ovde je važno istaći da se u poslednjih nekoliko godina čine napori da se svest o osiguranju podigne na znatno viši nivo, kako zvaničnih državnih institucija, tako i samih osiguravajućih kompanija.

Sava osiguranje se trudi da svim svojim osiguranicima pruži sve potrebne i bitne informacije vezane za naše proizvode i prednosti koje oni imaju, kao i značaj osiguranja u celini. Na ovim poslovima je uključena naša celokupna prodajna mreža, kao i svi zaposleni u Društvu, jer je naše osnovno načelo da je klijent najvažniji i da smo mi svi u službi naših klijenata. Vodeći računa o potrebama i zahtevima naših sadašnjih i potencijalnih osiguranika, istovremeno doprinosimo rastu i razvoju Društva u celini. Da idemo pravim putem, najbolje pokazuje i svakodnevni rast broja novih korisnika naših usluga osiguranja zbog čega smo veoma zadovoljni, ali s druge strane, imamo i dodatnu obavezu da konstantno radimo na unapređenju i razvoju novih prizvoda osluškujući potrebe i zahteve, kako pravnih lica, tako i fizičkih lica, odnosno građana.

9.Sava osiguranje je posebno usmereno na potrebe klijenata. Koje novine u vrstama osiguranja Vaši osiguranici mogu očekivati ove godine?

Kao što sam već napomenula, klijent je uvek na prvom mestu. Svake godine, na osnovu zahteva i potreba naših klijenta, kao i na osnovu promena na tržištu osiguranja, unapređujemo postojeće, ali i uvodimo u ponudu nove proizvode osiguranja. Do kraja ove godine Sava osiguranje će u skladu sa donetim planom uvesti nove proizvode osiguranja: novi paket za auto kasko, all risk, osiguranje pomoći na putu, osiguranje solarnih elektrana i mini-hidrocentrala.

10.Vaša kuća je poznata po stalnim inovacijama u poslovanju. Koje su najnovije vesti i akcije iz Vaše kompanije u Srbiji?

Pre nekolko meseci započeli smo zajedničku akciju sa kompanijom Petrol d. o. o. Beograd u okviru njihovih benzinskih stanica u Srbiji. Ova akcija, osim što nam je donela odlične promotivne efekte, omogućila je povećanje broja osiguranika. Međutim, ne treba zaboraviti da su klijenti koji su učestvovali u ovoj promotivnoj akciji ostvarili odlične popuste na premiju osiguranja.

Pored ove akcije, organizovali smo još četiri akcije u nekoliko gradova gde se nalaze naše ekspoziture.

Takođe, moram da napomenem da smo pre mesec dana aktivirali novi sajt Sava osiguranja koji je u odnosu na prethodni sajt, pored estetskog momenta, zadovoljio različite zahteve u pogledu funkcionalnosti i potreba naših sadašnjih i potencijalnih klijenata.

11.Koji su dugoročni, koji primarni, a koji strateški ciljevi grupe?

Prema planu Sava Re grupe, 2015. godina treba da se završi sa premijom od 476,5 miliona evra. Međutim, prema kretanjima premije od početka godine, ovaj iznos će biti premašen.

Dugoročni ciljevi Grupacije se, pre svega, odnose na jačanje položaja svih članica – društava za osiguranja na tržištu osiguranja u Sloveniji i regionu i na nastavak integracija svih funkcija u članicama Grupe Sava Re.

Pored toga, u delu osiguranja primarni dugoročni ciljevi Grupacije su rast kroz povećanje tržišnih učešća i širenje na nova tržišta u regionu.

U oblasti reosiguranja primarni dugoročni ciljevi su profitabilan rast na inostranim tržištima (Azija – nova tržišta, Latinska Amerika, Afrika) i rast na postojećim tržištima.

Takođe, u dugoročne ciljeve Grupacija je uključila i traženje mogućnosti za proširenje delatnosti na penzijsko i zdravstveno osiguranje.

12.Konkurencija na srpskom tržištu osiguranja je velika. Koje sve strategije koristite kako biste dobro pozicionirali kompaniju na tržištu i pridobili nove klijente?

Pre svega, mi se trudimo da izgradimo sa našim klijentima partnerski odnos, i to, prvenstveno, kvalitetnom uslugom i fleksibilnim pristupom prema njihovim zahtevima u pogledu različitih potreba za osiguravajućim pokrićem. U delu likvidacija šteta, koja je poslednja faza u zaokruživanju procesa usluge osiguranja, nastojimo da budemo proaktivni.

Postojeći osiguranici su, u većini slučajeva, oni koji nas preporučuju novim osiguranicima.

Takođe, novim i unapređenim proizvodima osiguranja nalazimo put do novih osiguranika i uspevamo da se izborimo sa jakom konkurencijom.

13.Kako vidite tržište osiguranja u Srbiji u narednih 5–10 godina?

Prema prognozama i očekivanjima, kako međunarodnih, tako i domaćih finansijskih institicija, očekuje se kontinuirani privredni rast u većem broju delatnosti. Ovo će se pozitivno odraziti i na oblast osiguranja.

Iako je nezahvalno govoriti o prognozama u jednom još uvek nestabilnom tržištu, kao što je ceo balkanski region, uključujući i srpsko tržište, očekujem da ćemo moje kolege i ja iz osiguravajućih društava iskoristi ova planirana pozitivna kretanja na državnom nivou u cilju jačanja tržišta osiguranja u Srbiji.

14.Kako provodite slobodno vreme u Beogradu?

Poznato Vam je da mi iz Slovenije volimo Beograd. Beograd je grad sa raznovrsnim i specifičnim različitim sadržajima u oblasti kulture, istorije, sporta, a pre svega, to je grad prepoznatljivog duha i gostoprimstva.

Ponekad mi, zbog poslovnih obaveza, nedostaje još koji sat da bih svoje slobodno vreme iskoristila kvalitenije za sebe.

15.Na koji način prevazilazite svakodnevni stres koji Vaš posao nosi?

Iako imam malo vremena za sebe, praktikujem da barem dva ili tri puta nedeljno sebi priuštim neku od fizičkih aktivnosti jer je za mene sport najefikasniji način za oslobađanje od stresa i čuvanje zdravlja. To su najčešće duge šetnje u društvu prijatelja.

16.Kada biste bili u mogućnosti, šta biste promenili u svojoj dosadašnjoj karijeri?

Iskreno – ništa. Jedna od najboljih odluka koju sam donela u svom životu jeste da svoju karijeru u osiguranju, tj. u Sava Re grupi nastavim i u kompanijama – članicama Sava Re grupe, u zemljama bivše Jugoslavije. Pored novih poslovnih znanja i veština, rad u osiguravajućim kompanijama u regionu, u novom radnom okruženju, različitim kulturama i istorijskim nasleđima, omogućili su mi da dopunim svoje iskustvo u branši osiguranja, da upoznam mnogo ljudi i da obogatim svoj život sa novim prijateljima, pre svega u sferi posla.

Berza

investicioni fondovi

kursna lista