Početna > Izdanja > Broj 049 > Workshop

Workshop

7 pravila nagrađivanja zaposlenih

U današnje vreme globalnog tržišta i hiper konkurencije, jedan od ključnih načina diferencijacije na tržištu, posebno ako pružate usluge, je motivisanje zaposlenih da pruže vrhunsku uslugu kupcu.

Kad govorimo o motivaciji,prvo što padne napamet je nagrađivanje. Po principu-ako želite motivisane zaposlene,morate ih i nagraditi. Pitanje je da li je ova jednačina (motivacija = nagrađivanje) tako direktna i jednostavna, odnosno da li veća nagrada automatski znači i veću motivaciju? Radeći sa zaposlenima,verovatno ste i sami uočili da ovo nije uvek tačno. Nagrađivanje je neophodan sastojak formule za motivaciju, ali od toga kako ga koristite i primenjujete zavisi njegovo uspešno dejstvo i efekat.

Pre par godina,prisustvovao sam seminaru u organizaciji kompanije Mate d.o.o. (www.mate-bg.com),pod nazivom „Kako da motivišete zaposlene nefinansijskim sredstvima?“, u izvođenju profesora RandyaRichardsa sa St.Ambrose Univerziteta u Ajovi. Naravno, ako pođemo od toga da je plata potrebna da bi zaposleni uopšte došao na posaoi da je njena veličina pre demotivacioni nego motivacioni faktor (posebno u Srbiji), uvidećete da postoji mnogo toga, poredplate, što menadžer može učiniti da bi motivisao svoje zaposlene.

Pogledajte ovih 7 pravila nagrađivanja profesora Richardsa,pa razmislite o njima kad sledeći put nagrađujete svojezaposlene:

1. Pazitešta nagrađujete
Zaposleni će vam ispuniti želju i ponoviti ponašanje za koje ste ih nagradili. Ako niste veoma precizno definisali šta i koji rezultat od njih očekujete, nagrada može stimulisati pogrešno ponašanje,koje niste želeli.

2. Nagrada je u očima posmatrača
Zato što vi smatrate da je nešto vredno truda i stremljenja,ne znači da i drugi to jasno vide. Takođe, za vas nagrada može predstavljati vrednost,ali ne i za njih. Ako je neadekvatna, nagrada može destimulisati,umesto motivisati. Često je reč hvala najbolja nagrada (čak i kod nas).

3. Šta je pravo, a šta krivo?
Zaposleni dobro znaju šta je pošteno i pravedno, a šta nije.Nagrađujte isključivo prema ostvarenim rezultatima (performansama u radu). Bolje performanse-veća nagrada. Slabije performanse-manja nagrada. Ako nagradite nekoga nezasluženo, svi koji nisu nagrađeni osetiće se uvređeno i poniženo.

4. Nedostatak akcije je takođe akcija
Ako propustite da reagujete na neželjeno ponašanje, time ste ga,u stvari,stimulisali. Što god činili, ili ne činili, to ima efekat na ponašanje zaposlenih. Nekažnjavanje loših radnika je vid nagrade lošeg (neželjenog) ponašanja, samo što onda ima destimulativni efekat i na one koji dobro rade.

5. Specifičnost je vrlina
Budite veoma jasni, određeni i precizni šta zaposleni treba da urade da bi bili nagrađeni. Što ste specifičniji o tome šta želite da ostvarite nagrađivanjem,dobićete bolje performanse. Ako veruju da su ostvarili ono što ste od njih zahtevali, a vi ih ne nagradite, onda je to veoma loše po njihov radni moral i motivisanost.

6. Nagradite u pravom trenutku
Nagradite rezultat ili performanse u onom trenutku kad ih vidite. Tada nagrada ima najveći efekat. Motivacija je emocionalne prirode, pa i nagrada ima emocionalni efekat. Emocije kratko traju,pa morate delovati pravovremeno. Jedino tako će je vrednovati.

7. Kažnjavajte retko i nasamo
Za razliku od nagrade, kažnjavajte što ređe i oči u oči sa zaposlenim. Javna kažnjavanja destimulativno deluju na sve zaposlene, pa i one koje nagrađujete. Nagrađujte javno, jer onda nagrada ima veći efekat na sve zaposlene.

Miodrag Kostić CMC

 


Berza

investicioni fondovi

kursna lista